Co je potřeba sledovat při výběru špičkového fotovoltaického panelu pro střešní instalace?

Dne 20. srpna se v deníku Mladá Fronta objevil článek o dodávkách nekvalitních panelů v České republice. Zeptali jsme se proto Radka Orsága, odborníka na fotovoltaiku, jehož firma SOLSOL s.r.o. do Česka úspěšné dováží desítky megawattů solárních panelů ročně, na doporučení, jak postupovat při výběru fotovoltaických panelů pro střešní solární instalace.

Zdroj: AEG Solar Solutions

Zdroj: AEG Solar Solutions

 V článku deníku MF Dnes se informuje o podvodech při dodávkách panelů na fotovoltaické elektrárny (FVE) v minulosti v České republice. Je to podle Vás stále aktuální téma?

V roce 2010 byl na trhu několik měsícíů akutní nedostatek panelů kvůli boomu fotovoltaiky ve světě a také v Česku, kde se během 1 roku postavilo více než 1000 MWp nových FVE. Je proto možné, že  nesolidní dodavatele této situace „zneužili“ a opravdu na trh v té době dodávali falešné moduly.

V současnosti je však situace na trhu jiná. Panelů je na trhu relativně dostatek snad s výjimkou určitých špičkových značek, kde produkce bývá v některých týdnech vyprodaná. Každopádně v současnosti nelze vyloučit import tzv. „trojkových“ panelů od „no-name“ čínských výrobců na český trh, kde kvalita může být problematická.

V této souvislosti naše společnost jako největší dovozce solárních panelů na český trh byla již několikrát kontaktována kontrolními orgány ze strany Ministerstva životního prostředí ve věci konzultací nesrovnalostí v nízkých výrobách dodávaných panelů v rámci programu Nová zelená úsporám.

Proto investorům do střešních FVE zásadně doporučujeme nákup od renomovaných značek se zastoupením v zemích Evropské unii, jako je například AEG/Solar Solutions, SunPower, atd. Tyto společnosti nabízí nejen špičkovou kvalitu, ale také silnou podporu ze strany mateřských koncernů, kterým jsou energetický gigant Total (v případě panelů značky SunPower), nebo německý koncern Electrolux (v případě panelů značky AEG Solar Solutions).

Co podle Vás dělá „panel panelem“, když diskutujeme střešní FVE v Česku?

Například solární panely od německé společnosti jsou navrženy tak, aby vydržely a dodávaly bezpečnou, čistou energii rezidenčním či komerčním FVE po celou dobu své životnosti v délce až 30 let. Díky vysoké kvalitě zpracování produktu proto tyto panely mají nadstandardní produktovou záruku v délce až 15 let a výkonovou garanci navrženou na 30-letou očekávanou životnost.

Požadavky na kvalitu panelůspolečnosti AEG

Jakým způsobem kvalitní výrobci garantují „stálost kvality“ panelů. Můžete nám to přiblížit?

Solární panely AEG je od vzniku „pod velmi striktním drobnohledem“ z pohledu standardů kvality. Kontrola začíná důkladnou vizuální inspekcí kvality fotovoltaických článků, kde se uplatňuje striktní tzv. 7stupňová klasifikace. Kontrola poté pokračuje použitím stroje ke kontrole, který prověřuje rozložení pro konzistentní vyrovnání článků a pásků v celé produkci.

Následně se provádí první elektroluminiscenční testy (EL) po uspořádání článků v panelu. V rámci EL testu se zkoumá kvalita článků a ucelenost propojení. Během samotné výroby panelů technici AEG důkladně provádí kontroly teploty pájecího stroje každou hodinu a kalibrují vybavení každé dvě hodiny.

Každý aspekt panelu podléhá vizuální kontrole pod objektivem kamer a zrcadel s vysokým rozlišením. Panel následně projde flash testem pro ujištění, že jeho výkon odpovídá požadovaným parametrům. Poté je proveden další EL test ke kontrole zajištění úplné integrity článků v panelů.

V rámci procesu kontroly kvality technici AEG důsledně dbají na to, aby každý krok byl prováděn v souladu s tzv. kritérií firemní politiky kvality, které definují tzv. Quality Assurance Criteria (QAC). Právě QAC a jejich sledování při výrobě pak určí, zda se produkt kvalifikuje jako solární panel AEG.

Co následuje poté, co panel z výrobních linek splní kvalitativní kritéria stanovená v rámci QAC od společnosti AEG?

Po úspěšném absolvování této podrobné kontroly v rámci QAC je solární panel AEG označen pečetí kvality AEG – tzv. Quality Control Seal. Poté jsou jednotlivé panely AEG pečlivě zabaleny do robustního obalu, pevně svázány popruhy tak, aby byl zajištěn jejich bezpečný transport na paletě až ke konečnému zákazníkovi.

 Kvalitní panel je v podstatě „dán“ kvalitou vstupních komponentů, zejména článků. Jakým způsobem kvalitní výrobci panelů vybírají dodavatele komponentů a jaká kritéria přitom dodržují?

Máte pravdu, kvalitní solární panel, lze poznat nejen díky vyspělému designu produktu a přesným výrobním standardům, ale vše začíná díky preciznímu výběru jednotlivých komponentů.

Výrobce Solar Solutions, který dodává panely značky AEG, pracuje pouze s kvalifikovanými dodavateli, kteří splňují přísné podmínky. Při výběru dodavatelů firma důkladně PROVĚŘUJE FINANCOVATELNOST (BANKABILITY), schopnost tzv. BACK TO BACK WARRANTY, hodnocení výrobní kapacity a také zpracování kvalifikací vydaných nezávislými certifikačními orgány třetí strany. To mimo jiné zahrnuje standardy Systém managementu kvality ISO 9001, Systém enviromentálního managementu ISO 14001 a Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001.

Kvalifikovaní dodavatelé musí být zmocněni mateřskou společnosti Electrolux Group k výrobě solárních panelů AEG a podstupovat periodické kontroly na všech úrovních týmem Solar Solutions Quality Control teams, týmem Electrolux Quality team a inspektory třetí strany.
Prověrka dodavatelů mimo jiné zahrnuje kontrolu kalibrace vybavení, dohledatelnost, monitorování výroby, důslednost dokumentace a průběh nákupů.

Dodavatelé kvalifikovaní pro dodávky komponentů pro panely značky AEG disponují výrobními zařízení s nejvyšší úrovní automatizace až 95% a výrobními zařízeními s čistými SOP (standardní provozní postupy) pro každou funkci a pracoviště. Dále každý dodavatel musí mít zpracován plány údržby, a neustále školený personál.

V poslední době v Česku raketově roste zájem o nové FVE v kombinaci s bateriemi na rodinných domech či firmách. Vyplatí se zde investice do levných panelů?

Za naši společnost potvrzuji, že v rezidenčních segmentu prudce roste poptávka po FVE vybavených bateriemi (tzv. hybridní FVE). V současnosti to představuje až 80% trhu. Vzhledem na skutečnost, že cena panelů v hybridních FVE představuje cca10-15% z hodnoty díla, pak úspora za levných panel často jde na úkor kvality a vzhledu.

Taková úspora je pouze v řádu tisícikorun, ale má dopady na kvalitu systémů na desítky let dopředu. Jako majitel několika residenčních FV systémů bych raději volil kombinaci vysokého výkonu, dlouhé záruky a špičkového vzhledu za velice přijatelnou cenu.

Jak reagují výrobci panelů na rostoucí poptávku po rezidenčních FVE?

Prakticky všichni přední světoví výrobci panelů se neustále snaží vyvíjet nové progresivní technologie. Zde hraje vysokou roli nejen maximalizace solárních výnosů, ale také design produktů. Například AEG klade v současnosti důraz na zavádění nových prvků pro zvýšení efektivity a trvalosti panelů. Jedná se o polykrystalické panely s články typu half-cut PERC (tzv. půlené články) , dále tzv. multibusbary (sběrnice proudů) a také dvojité sklo. Dalším trendem je používání esteticky pohledných černých rámů, či monokrystalických panelů s celočerným designem.

Díky použití kombinace technologie ultra- černého skla spolu multibusbary a kontakty na zadní straně tak panely AEG kromě vysoké účinnosti investorům nabízejí rovněž vysoký výkon. Konkrétně pro rezidenční instalace jsou k dispozici od AEG panely o výkonu přes 380 Wp na malém 170 cm rámu a pro komerční sektor panely o výkonu až 450 Wp na velkém 2-metrovém rámu s účinnosti nad 21%.

Produktový list panelů AEG ke stažení.

Další informace o panelech řady AEG naleznete na webu společnosti SOLSOL s.r.o., která je distributorem pro Českou a Slovenskou republiku.