Solárníci z fotovolty chtějí přebrat reorganizaci Maliny s podporou CAFT

Společnost fotovolty včer novinářům představila vlastní plán reorganizace energetického holdingu Malina. Nově tomuto plánu vyjádřila podporu i profesní organizace CAFT (Cech akumulace a fotovoltaiky). Cílem je najít takové řešení, které co nejdříve pomůže poškozeným zákazníkům a neskončí úplnou likvidací dlužníka.

Zdroj: S-Power

Náprava škody

V návrhu reorganizace počítá konsorcium firem vedené společností fotovolty s co nejrychlejším dokončením zakázek tak, aby poškození věřitelé nepřišli o možnost dotace. Konsorcium se zároveň zavázalo poskytnout zákazníkům montáž bez nutnosti financovat materiál předem, prodlouženou záruku a servisní podporu.

Obě strany se shodly na tom, že je klíčové zajistit dokončení zakázek v co nejvyšší kvalitě a v co nejkratším možném čase. CAFT a fotovolty tím chtějí alespoň částečně napravit škody, které holding Malina způsobil nejen jednotlivcům, ale i trhu obnovitelných zdrojů.

„Od pádu Maliny jsou zákazníci opatrnější, vedle ceny si hlídají i reference a platí nízké zálohy tak, jak jsme doporučili v našem desateru pro výběr fotovoltaiky,“ říká Aleš Hradecký, předseda CAFT. „V nejbližších měsících se budou v Česku montovat další desítky tisíc elektráren, na oklamané zákazníky Maliny by se mělo dostat co nejdřív. Proto podporujeme úsilí fotovolty převzít iniciativu od Maliny,“ dodává.

Společný postup

„Vítáme snahu nalézt řešení. Všem zákazníkům společnosti Malina, kteří mají u nás rozpracovaný dotační projekt, jsme vyšli vstříc a plošně prodloužili termín pro doložení realizace do poloviny příštího roku. Pokud dokončí a doloží projekt s nástupnickou společností, nic nebrání vyplacení dotace,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Společný postup obou společností se skládá ze dvou fází. V první se společnost fotovolty zaměří na prosazování takového plánu reorganizace, který bude co nejvýhodnější pro poškozené věřitele. Ve druhé fázi se pak společně s CAFT zaměří na jeho plnění a na dokončování zakázek mimo insolvenční řízení.

„Vedle podpory návrhu reorganizace počítáme ze strany CAFT také s případným rozšířením instalačních kapacit a dodávek materiálů tak, aby došlo k řádnému a rychlému dokončení fotovoltaické elektrárny, případně tepelného čerpadla a stihl se termín do kterého je možné čerpat dotace,“ doplňuje Matěj Fejlek, ředitel společnosti fotovolty. „Věřím, že se jedná o jasný signál, že nám jde o to najít co nejlepší možné řešení pro poškozené věřitele,“ uzavírá Fejlek.