Co je to agregace flexibility?

Díky novele energetického zákona Lex OZE 3 budou mít majitele fotovoltaických elektráren a dalších OZE možnost vydělávat na poskytování tzv. „agregace flexibility“. Co to je a jaké výhody to přináší?

Zdroj: ČVUT

Zajišťování rovnováhy v sítí

Agregace flexibility představuje možnost, jak se vypořádat s nestabilními soláry a větrnými elektrárnami v energetice. Velmi zjednodušeně jde o to vydělat na vyrovnávání výkyvů výroby a spotřeby v elektrizační soustavě.


Agregace flexibility je proces, kdy se skupina výrobců nebo odběratelů koordinuje tak, aby byli schopni zvýšením výroby nebo naopak spotřeby reagovat na nedostatek nebo přebytek elektřiny v soustavě. Tím přispívají k udržování sítě v rovnováze.

V základní formě se tak děje prostřednictvím tzv. služeb výkonové rovnováhy, poskytovaných především provozovateli přenosové soustavy ČEPS.

Velká výzva

V posledních měsících se advokátní kancelář Doucha Šikola advokáti podílí na rozjezdu hned několika agregátorů flexibility.

„Je to výzva, protože je zapotřebí dohodnout mezi agregátorem, obchodníkem a vlastníkem odběrného místa celou řadu proměnných a zakotvit je ve smlouvách. Ale baví nás to. Je totiž krásně vidět, jak lze dosáhnout stability soustavy i při nárůstu instalovaného výkonu OZE,“ konstatují zástupci advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti s.r.o..


Zatím se ale jedné o takové agregátory v „beta verzi“. Ti potřebují ke své činnosti souhlas obchodníka v daném odběrném místě. Ke skutečnému rozvoji potřebujeme schválit tzv. transpoziční novelu a plně zprovoznit Elektroenergetické datové centrum. To bude bohužel až polovině roku 2026.