Blíží se další novela energetického zákona, která ukotví agregaci, flexibilitu a akumulaci energie 

Zdroj: Poslanecká sněmovna

První čtení

Není to tak dávno, kdy 1. ledna 2024 nabyla účinnosti poslední novela energetického zákona. Takzvaný Lex OZE 2 přinesl zásadní novinky ve využívání malých zdrojů energie, jako je vytváření energetických společenství nebo možnost sdílení energie. Nyní sněmovna začíná projednávat další novelu energetického zákonu- tz. Lex OZE 3, která má zakotvit v Česku rozvoj akumulace energie, flexibilitu a agregaci.

S cílem urychlit transformaci energetického trhu, zejména v odvětví elektřiny, a především splnit požadavky poslední evropské směrnice o společném trhu s energií, vláda v současné době předkládá další komplexní návrh novely energetického zákona. Novela prošla meziresortním připomínkovým řízením a po rozhodnutí vlády je v těchto dnech zařazena do prvního čtení v Poslanecké sněmovně.

Novela Lex OZE 3 ukončuje transformaci dosud platného klasického tržního modelu a zavádí zcela nového účastníka trhu, agregátora. Ten má možnost prakticky spojit výkon několika (i menších) výroben a nabízet je na trhu jako jednu centrálně řízenou jednotku. V budoucnu bude také možné využít tzv. demand management, tj. cílené řízení spotřeby elektřiny určitých odběratelů k vyrovnání případných úzkých míst v zatížení sítě, a to snížením spotřeby elektřiny ve stanovených časech, čímž se uvolní kapacita sítí.

Komerční využití baterií

Cílem novely je připravit trh na aktivní zákazníky a především na využívání obnovitelné a decentralizované výroby elektřiny v souladu s politickými cíli v EU.

Důležitou roli zde hraje i další nový účastník trhu, provozovatel zařízení pro skladování elektřiny, jako jsou baterie. Za skladovací zařízení lze považovat taková zařízení, která uchovávají elektřinu v jakékoli formě (plyn, teplo) a opět ji uvolňují jako elektřinu. Novela přinejmenším z právního hlediska otevírá cestu ke komerčnímu využití velkokapacitních baterií.

Kromě nových účastníků trhu přináší novela také řadu dalších zlepšení v oblasti ochrany spotřebitele a úsilí o zvýšení stability sítě, zejména s ohledem na očekávané rozšíření kapacit obnovitelných zdrojů energie.

Nutnost energetického datového centra

Nyní se čeká, zda novela projde parlamentním procesem a jaké změny do ní budou zapracovány. Základní směr k modernímu, technologicky vyspělému energetickému trhu byl však nastaven a nabízí nové možnosti působení na trhu s energiemi.

Vzhledem k tomu, že novela v důsledku nového tržního modelu rozšiřuje povinnosti provozovatelů sítí a státních orgánů, např. Energetického regulačního úřadu, lze očekávat i investice, zejména v oblasti informačních technologií a personálního zajištění. To povede k dalším intenzivním diskusím v době vládní politiky úspor.

Základním předpokladem tohoto nového, moderního modelu trhu je však funkčnost energetického datového centra, které bylo zřízeno předchozí novelou a které má zpracovávat a upravovat velké množství generovaných dat.

Autoři: právní experti Marc Müller + Vendelín Balog z advokátní kanceláře PwC Legal