Co říkáte na změny v programu Nová zelená úsporám na podporu solárů, které platí od února?

„Součástí nových pravidel pro dotační program Nová zelená úsporám je jedna docela zásadní věc, kterou jsme s kolegy z cechu navrhli a která přinese nové možnosti stavět fotovoltaiky. Jde o novou podmínku doložit ve smlouvě o připojení rezervaci na maximálně padesát procent celkového výkonu elektrárny,“ říká Aleš Hradecký, předseda Cechu Akumulace a FotoVoltaiky (CAFT) v rozhovoru pro portál www.solarninovinky.cz (SN).

Foto: Aleš Hradecký, zdroj: CAFT

SN: Zájem bytových domů o dotaci z Nové zelené úsporám vyskočil meziročně za první čtvrtletí na trojnásobek. Čím to je?

V Česku je přes 200 tisíc bytových domů a většina z nich má pro fotovoltaiku na střeše dobré podmínky. Spočítali jsme, že průměrná domácnost v bytovém domě může za dobu životnosti elektrárny ušetřit 200 tisíc korun nebo i víc, záleží na spotřebě. To je pro domácnosti samozřejmě obrovsky motivační a v tomto segmentu se pro naše členy skrývá velký potenciál pro práci.

Elektrárny na bytových domech jsou větší, ale také složitější, pro naše členy jsme proto připravili speciální školení zaměřené pouze na tyto instalace, dáváme jim k tomu praktickou příručku, která obsahuje například návod na rozdělení vyrobené energie mezi bytové jednotky a společné prostory. Mezi členy je o toto školení zájem, takže odhaduju, že perspektivy v tomto segmentu chápou stejně jako my. Majitelé bytů v bytových domech totiž dobře chápou výhody vlastního zdroje elektřiny, který jim přinese dlouhodobou nezávislost na cenách prodejců a politické situaci. V tom je to podobné rodinným domům, kde jen za loňský rok vzniklo bezmála 90 tisíc instalací. V bytových domech je ale dynamika rozhodování trochu delší.

SN:Proč by měla být montážní nebo obchodní firma členem CAFTu?

Jako v každém oboru se lidé, kteří nechtějí usnout na vavřínech, potřebují zlepšovat, a proto se dál vzdělávají. Pro firmy, které jsou na začátku, se určitě hodí podpora ze strany některé oborové asociace. V současnosti CAFT sdružuje většinu aktivních montážních firem a velkoobchodů v ČR – mezi jeho členy se aktuálně řadí firmy a fyzické osoby, které staví kolem tří čtvrtin nového fotovoltaického výkonu.

CAFT se společně s Komorou OZE aktivně věnují úpravám legislativy a dotačních programů tak, aby zajistili „udržitelný růst sektoru”. O novinkách v legislativě a dotačních programech své členy CAFT informuje pravidelným zpravodajem, podrobněji se k nim vrací na webinářích, opět pouze pro členy. K poptávce po instalacích fotovoltaiky samozřejmě vedou i nové dotační výzvy, ať už v Nové zelené úsporám, Národním plánu obnovy nebo Modernizačním fondu.

SN: Co říkáte na podmínky Nové zelené úsporám, které představilo SFŽP v únoru?

Součástí nových pravidel je jedna docela zásadní věc, kterou jsme s kolegy z cechu navrhli a která přinese nové možnosti stavět fotovoltaiky. Jde o novou podmínku doložit ve smlouvě o připojení rezervaci na maximálně padesát procent celkového výkonu elektrárny. To znamená, že pro elektrárnu o výkonu 8 kWp bude potřeba smlouva o připojení na maximálně 4 kWp. V době vysokého zájmu o fotovoltaiku toto opatření umožní energetikům připojit až dvojnásobný počet elektráren.

To hlavní ale je, že takto připojené domácnosti to prakticky nijak neomezí ve sdílení elektřiny. Podle našich modelů totiž nová podmínka umožní do sítě přenést více jak 80 % % vyrobené elektřiny. U instalací s baterií, kterých je drtivá většina, dokonce ještě víc. Jde o novinku, ve které náš cech své členy teprve školí.

 

 

Graf ukazuje využití instalovaného výkonu fotovoltaiky během roku (instalace s výkonem 10 kWp); Zdroj: Cech akumulace a fotovoltaiky

SN: Jaká další školení nabízíte?

Pokud někdo nemá velké zkušenosti s montáží FVE, je vhodné využít některé z nabízených školení montážních techniků nebo navazujících kurzů navrhování fotovoltaiky s pomocí softwaru. O školeních pro instalátory na bytové domy jsem už mluvil. Cílem našich školení je jak teoreticky, tak prakticky připravit nové techniky pro práci s fotovoltaickými panely nebo je naučit navrhovat fotovoltaiku. Školení absolventy také připraví na zkoušku profesní kvalifikace. Nabídka školení je k nalezení na našem webu caft.cz a už teď můžu prozradit, že chystáme nová školení v režimu rozšířené reality.

SN: Když byl v prosinci schválen Lex OZE II, Váš cech nadšeně informoval, že novela umožní zavedení součtového měření. Některé firmy a komentátoři ale ohledně novinky už tak optimističtí nebyli….?

Novela Lex OZE II obnovuje součtové měření přes princip „sdílím sám sobě”, což v závislosti na tarifu představuje úsporu 40 až 50 % nákladů na elektřinu, jejíž spotřebu ze sítě si nahradím samovýrobou. To je fakt. My toto považujeme za první, důležitý krok, který je určitě dobře, že stát provedl. Debatu o plnohodnotném zavedení součtového měření očekáváme nejpozději v souvislosti s debatou o změně tarifní struktury. Do té doby tu ale pro stovky tisíc samovýrobců bude k dispozici toto řešení. Pořádali jsme k tomu pro naše členy webinář, z jejich reakcí můžu soudit, že výhody tohoto opatření chápou.

SN: Před nedávnem jste ze svých řad vyloučili společnost SolidSun s odkazem na jejich údajně neetické chování. Můžete to prosím okomentovat?

Koncem února, po důkladném šetření a posuzování představenstvo CAFT rozhodlo o ukončení členství společnosti Solidsun v Cechu akumulace a fotovoltaiky. Prostor k vyjádření dostala i firma Solidsun. V rámci uvedeného šetření nebyla nijak zkoumána kvalita práce společnosti, její finanční stabilita, ani plnění závazků vůči jejich klientům. Ze strany CAFT jde o ochranu firem, což naši členové ocenili. Pro nás je to ukončená věc, dál k tomu nemám co dodat.

SN: Na zítra máte ohlášenou tiskovou konferenci společně se společností fotovolty, která chce přebrat iniciativu od aktérů a kroků spojených s Malinou. Můžete naznačit, o co půjde?

Fotovolty nám představili vlastní plán reorganizace energetického holdingu Malina. Naše představenstvo se shodlo, že tomu vyjádříme podporu. Cílem je najít takové řešení, které co nejdříve pomůže poškozeným zákazníkům a případ, který se táhne už rok, neskončí úplnou likvidací dlužníka. Podrobnosti a další postup představíme zítra.

Tímto děkujeme Aleši Hradeckému, předsedovi Cechu Akumulace a FotoVoltaiky (CAFT), za  rozhovoru pro portál www.solarninovinky.cz.