Pozvánka na seminář: ZÁVADY OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOV A FOTOVOLTAIKY Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA 

Společnost STUDIO AXIS Vás zve na odborný seminář na téma „ZÁVADY OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOV A FOTOVOLTAIKY Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA, který se uskuteční v Praze v úterý 14.5.2024.

Zdroj: Wind Europe

Datum: 14. 5. 2024 – úterý – od 9 do 13 h

Místo konání: STUDIO AXIS – Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice mapka

Přednášející a obsah semináře:

Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. – PKPO, Fakulta stavební ČVUT
Závady obalových konstrukcí
– Závady v aplikaci:
a) plastových oken
b) požárních hliníkových oken
c) plastových světlíků ve střešních pláštích
– Závady instalovaného hliníkového odvětrávacího zařízení ve fasádách
– Závady v konstrukci střešních plášťů
– Závady v kontaktním zateplení

Ing. Petr Kejklíček – PKPO
Řešení požárních pásů u fasád objektů
– Požadavky norem ve vztahu na řešení požárních pásů u staveb
– Požární pásy a utěsnění styku požárně dělících konstrukcí k obvodové konstrukci fasády
– Praktické ukázky řešení požárních konstrukcí při nedodržení odstupových vzdáleností

Ing. Marek Pokorný, Ph.D. – PKPO, Fakulta stavební ČVUT
Požární odolnost lehkých střešních plášťů na trapézovém plechu
Přednáška se zaměří na lehké střešní pláště na trapézovém plechu jakožto technicky i ekonomicky efektivní a často navrhované stavební konstrukce pro zastřešení halových objektů. Tyto střechy však dlouhodobě představují také specifické problémy z požárního hlediska, ať již jde o samotnou požární odolnost (mezní stavy R, E, I, doba v minutách, druh konstrukční části, dokladování vlastností), související detaily (instalační prostupy, osazení světlíků apod.) nebo požární souvislosti s technickými a technologickými zařízení na střeše.

Ing. et Ing. Vít Dobiáš – PKPO
Rizika instalací fotovoltaických elektráren z pohledu požární bezpečnosti
Obsahem přednášky bude seznámit s jednotlivými částmi fotovoltaických elektráren včetně problematiky bateriových úložišť, ohřevu TUV a nabíjení elektromobilů.
Téma bude prezentováno s ohledem na požární bezpečnost a možná rizika.
Zmíněna bude i ukázka konkrétní instalace.

Firemní prezentace:

Firmy, které nabízejí výrobky nebo služby související s požární bezpečností staveb mohou využít možnost prezentace rozdáním propagačních materiálů nebo umístěním vlastní samostatně stojící roletky nebo panelu.

Přihlášku k prezentaci firmy rádi zašleme na vyžádání e-mailem. Kontaktuje nás prosím ZDE.

Seminář pořádáme ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany (PKPO).

Program:

08:30 – 09:00 Prezence posluchačů

09:00 – 13:00 Přednášky

Konec semináře je orientační.

Akreditace:

Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA).

Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:

1.690,-Kč za osobu včetně DPH.

Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.

Uzávěrka přihlášek:

Nejpozději 7 dní před akcí nebo při naplnění kapacity sálu.

Přihláška pro posluchače s podmínkami účasti:

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA pouze na tuto akci – viz link: https://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=745&record=81428