Největší baterie na principu zkapalněného vzduchu na světě se staví ve Velké Británii

Velká Británie podpořilo energetickou proměnu země a dotacemi podpořila výstavbu největšího bateriového systému skladování energie principu zkapalněného vzduchu. Nově budovaná obří baterie bude mít minimální výkon 50 MW a kapacitu 250 MWh. Množství skladované energie dokáže zásobit až 200 000 domácností po dobu pěti hodin.

Zdroj: Highview Power

Zdroj: Highview Power

Obří bateriová instalace pro stabilizace sítě

Nová technologie akumulace energie na bázi zkapalněného vzduchu (Liquid-Air Batteries, nebo-li LAB) bude skladovat přebytkovou energii z obnovitelných zdrojů z přilehlého Trafford Energy Park na okraji Manchesteru. Obří baterie bude schopna zajistit bazální energii v síti i při velkém poměru energie z obnovitelných zdrojů, a předejít tak blackoutům, které při výpadcích těchto zdrojů hrozí.

Při přebytku energie ji bude naopak ukládat pomocí zkapalněného vzduchu a tím bude zajištěna stabilita sítě. Projekt počítá s využitím stávající rozvodny a okolní energetické infrastruktury

Jak funguje baterie na principu kapalného vzduchu?

V porovnání s tradičními lithiovými bateriemi dokáží LAF fungující na principu zkapalněného vzduchu skladovat energii delší dobu a mají větší kapacitu. Zároveň nemají dlouho životnost a nezatěžují tolik životní prostředí.

Princip fungování LAB je jednoduchý: při nadbytku energie je vzduch stlačen a zkapalněn, na což je potřeba velké množství energie. Naopak ve chvíli, kdy je elektřina potřeba, se vzduch převede zpět do plynného skupenství a pohání elektrárenskou turbínu.

Na projektu největší světové LAB se podílejí jako developeři a EPC společnosti Highview Power and Carlton Power. Kapacita budované LAB je plánovaná na minimálně na výkon 50 MW a kapacitu 250 MWh. Množství skladované energie dokáže zásobit až 200 000 domácností po dobu pěti hodin. Projekt by měl uveden do provozu v roce 2022.

Společnosti Highview Power and Carlton Power v rámci LAB využívají technologie tzv. kryogenické akumulace. Jejich záměrem je tuto technologie ve Velké Británii rozšířit až na výkon 1 GW.

„Nové kryogenické úložiště energie poskytne dlouhodobou akumulaci a poskytne cenné služby pro místního operátora přenosové sítě National Grid,“říká Javier Cavada, CEO společnosti Highview Power.

Baterie jako základní prvek bezuhlíkové energetiky

Aby Británie dosáhla svého závazku uhlíkové neutrality do roku 2050, je potřeba výrobu energie z obnovitelných zdrojů zčtyřnásobit. S tím jde ale v ruku v ruce právě schopnost vyrobenou energii dostatečně efektivně a v dostačujícím množství skladovat.

Obnovitelné zdroje totiž nejsou schopny zajistit stálý, neměnný přísun energie do sítě. Proto se ve Velké Británii připravuje další projekt obří baterie, která by měla vyrůst poblíž Thurrock’s Tilbury a jejíž kapacita by byla 600 MWh.

Další obří úložiště energie o výkonu100 MW plánuje postavit společnost Shell, Pivot Power a další firmy. Britský premiér Boris Johnson přislíbil masivní finanční podporu zeleným projektům včetně budování zmiňovaných baterií. Ta zatím první dostala od vlády grant 10 milionů liber, celkové náklady na výstavbu jsou ale vyšší, 85 milionů liber.

Velká Británii tak ve snaze omezit emise a zmírnit tak dopady změn klimatu odklání od uhlí na všech frontách a investuje do rozvoje obnovitelných zdrojů. Skladování energie je základním předpokladem, aby mohlo být uhlí nahrazeno obnovitelnými zdroji a rozvodná síť se nezhroutila. Energie z obnovitelných zdrojů nyní tvoří v Británii zhruba 30 %.