Na český trh vstupuje další společnost, která nabízí solární elektrárnu bez nutnosti vlastní investice

DRFG ENERGY, energetická divize investiční skupiny DRFG, nově přichází na trh s nabídkou realizace investičních projektů v oblasti obnovitelných zdrojů. Zaměří se na instalaci fotovoltaických elektráren na střechy retailových a průmyslových budov i dodávku vyrobené energie přímo koncovým komerčním odběratelům.

Zdroj: Edison Energia

První projekty

První fotovoltaické elektrárny budou nainstalovány na střechy obchodního centra Haná v Olomouci, nákupního centra Géčko v Liberci nebo obchodního centra Paráda v Hodoníně. Environmentální hlediska se u retailových a průmyslových budov zohledňují stále více a právě fotovoltaické elektrárny mohou výrazně přispět ke snížení uhlíkové stopy provozu budov.

Větší i menší podniky budou mít v následujících letech povinnost uvádět vedle finančních výsledků i tzv. nefinanční informace, tedy jakým způsobem přistupují k dopadům své činnosti na životní prostředí.

„To byl jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli na retailových budovách z portfolia nemovitostního fondu Czech Real Estate Investment Fund, nainstalovat fotovoltaické elektrárny. Klientům tak vzniká možnost začít využívat zelenou energii bez nutnosti vlastní investice nebo dotací,“ uvádí Josef Šilhánek, investiční ředitel skupiny DRFG, která je rovněž zakladatelem fondu.

Důraz na vlastní spotřebu

Vyrobená energie z fotovoltaických elektráren bude využita v rámci spotřeby elektrické energie v budovách.

„V první fázi plánujeme na střechy obchodních center fondu CREIF nainstalovat elektrárny s výkonem 260 až 530 kWp. Pro koncové klienty bude výhoda i ve fixaci ceny části elektrické energie na několik let,“ dodává Ondřej Klička, investiční manažer DRFG. Investorem projektů je DRFG ENERGY s.r.o. a realizátorem projektů je společnost Czech Green Energy s.r.o.

„Naším dalším krokem bude dodávka fotovoltaických elektráren na klíč. Rádi bychom se tak stali významným subjektem v sektoru výroby energií,“ uzavírá Klička.

První obecní fotovoltaická elektrárna „za korunu“

Solární elektrárny na střeše obecních budov postaví „za korunu“ také společnost ČEZ ESCO.  Potom jí 15 let za své provozuje a servisuje. Výměnou za to klient získá fixovanou cenu elektřiny, garantovanou úsporu a po 15 letech přechází elektrárna do jeho vlastnictví.

První střešní elektrárnu ČEZ nedávno dokončil v obci Nemile na severní Moravě. Díky ní obec bude 15 let šetřit cca 12 tisíc měsíčně, kdy elektrárnu provozuje její dodavatel. Kromě toho se obec pojistila proti rostoucím cenám elektřiny. Po oněch 15 letech přechází do majetku obce za pouhou jednu korunu a obec bude šetřit až 85 tisíc každý měsíc.