Miliardář Tykač letos dokončí dvě velké fotovoltaiky na severu Čech

Čeští uhlobaroni a miliardáři budou masívně investovat do nových fotovoltaických elektráren v Česku. Na Mostecku letos hodlá skupina Sev.en, kterou vlastní miliardář Pavel Tykač, postavit do konce letošního roku sítě první dvě velké fotovoltaické elektrárny.

Zdroj: Sev.en Energy

Obří soláry na severu Čech

Sev.en Energy jako firma s reputací konzervativního těžaře se chystá chopit příležitostí v moderní energetice. Proto aktivně řeší transformační projekty skupiny včetně budoucí podoby Mosteckého regionu po skončení těžby uhlí.

Jednou z nových priorit skupiny Sev.en je rozvoj fotovoltaických elektráren (FVE).
První projekty skupina chystá na Mostecku. Jedná se o projekty FVE Komořany o výkonu 14,5 megawattu a FVE Ervěnice o výkonu 12,3 megawattu. Tyto dva projekty se mají dokončit v letošním roce

Skutečně velké FVE však Sev.en hodlá stavět v roce 2025. První z nich  FVE Saxonie má dosáhnout výkonu 49 megawattu (MWp). Všechny tři uvedené projekty FVE vzniknou na plochách v areálu či v blízkosti uhelného lomu ČSA.

Na uvedené projekt skupina Sev.en již uzavřela smlouvy se Státním fondem životního prostředí (SFŽP) o poskytnutí dotace z programu RES+ Modernizačního fondu. Celkem získala Sev.en od SFŽP investiční dotace ve výši322 milionů korun, což vystačí na pokrytí necelé čtvrtiny investičních nákladů na výstavbu daných FVE.

Akvaponie s využitím solárních panelů

Skupina Sev.en rovněž připravuje projekt Green Mine, který  se zaměřuje rovněž na agroprodukci v kombinaci s fotovoltaikou. I v tomto odvětví dává přednost novinkám vhodným pro lokalitu lomu ČSA před klasickou zemědělskou výrobou.

„Významnou součástí projektu Green Mine je Solar Akvaponie. Zahrnuje vybudování komplexní moderní akvaponické farmy, jejíž součástí je chov a produkce ryb, skleníkové pěstování zeleniny a výroba energie,“ uvedl dále Petr Lenc, generální ředitel společnosti Sev.en Energy.

Výhodou Solar Akvaponie je uzavřený cyklus nezávislý na podmínkách vnějšího prostředí, který umožňuje při úspoře energií zkrácení produkčních cyklů, výrazné zvýšení výnosů na hektar a snižuje nároky na závlahu i celkovou údržbu.

Střešní plochy skleníků jsou osázeny fotovoltaickými panely, které vytvářejí dostatek energie pro  provoz farmy. Farma o rozloze pěti hektarů podle odborných odhadů vyrobí za rok produkci odpovídající 90 ha polí a 1 000 ha rybníků.

Velké ambice

Budoucnost Mosteckého regionu staví Sev.en Energy na bezemisní výrobě energie. Plochy zasažené těžbou umožňují svým charakterem realizaci moderního energetického parku, který bude sdružovat jak výrobu energie z obnovitelných zdrojů, tak akumulaci energie s významným regulačním potenciálem. Zároveň je možné vyvedení výkonu přímo do energetické sítě ČR. 

„Chybět samozřejmě nebudou fotovoltaické a větrné parky na výsypkách ani plovoucí fotovoltaika. Oproti jiným podobným projektům ten náš sází především na vodík. Výroba zeleného vodíku je pro nás v bezemisní energetice prioritou,“ uvedl generální ředitel těžebních společností Sev.en Energy Petr Lenc.

Kromě fotovoltaik má skupina Sev.en Česká energie zájem také o výrobu zeleného vodíku pomocí  elektrolyzéru. Ten bude napájen právě energii z nově budovaných solárních parků na severu Čech.

Záměrem skupiny Sev.en je v první fázi postavit na Mostecku pět fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 130 megawattů. V budoucnosti se má  jejich výkon rozšířit až na 600 megawattů.