LEX OZE 2: Sněmovna schválila sdílení energie i konec fázového měření pro fotovoltaiku po 10 letech

Návrh novely energetického zákona, kterému se říká LEZ OZE 2, míří do třetího čtení. Včera poslanci posvětili novelu, která zavádí komunitní energetiku, jejíž podstatou je samovýroba elektřiny z obnovitelných zdrojů a její sdílení mezi členy komunity.

Zdroj: Poslanecká sněmovna

Legislativní ukotvení

Podle ministra průmyslu Síkely dojde v rámci novely LEZ OZE 2 k legislativnímu ukotvení energetických společenství a základních principů jejich působení na trhu s energií. Novela takto usnadní realizaci komunitních energetických projektů.

„Předložený materiál kromě definování toho, co je energetické společenství a kdo do něj může vstoupit, obsahuje pravidla, jakým způsobem řešit sdílení elektřiny sdílení elektřiny vyrobené ve společenství tak, aby bylo respektováno stávající fungování trhu s elektřinou,“ řekl Síkela.

Podle Síkely je klíčové, aby při sdílení bylo možné párování výroby a spotřeby a vyhodnocování toků elektřiny a jejího sdílení v rámci energetického společenství.

„Sdílet elektřinu bude možné nejen mezi členy společenství, ale také mezi zákazníky. S tím souvisí vznik datového centra, které bude pomáhat k praktickému zajišťování datových výměn pro sdílení elektřiny,“ doplnil Síkela.

Finalizace od poloviny roku 2026

Energetické společenství bude moci vytvořit větší skupina až 1000 členů. Ti mezi sebou podle pravidel zákona budou moci sdílet energie, které vyrobí ze společných výroben. Členy těchto společenství tak budou moci být kromě jednotlivců například společenství vlastníků jednotek, obce, školy, úřady nebo celé malé podniky.

„Jsme pro zavádění sdílení elektřiny postupně, protože vyúčtování sdílené elektřiny a výměna dat bude vyžadovat velké změny u mnoha účastníků trhu. Finální řešení bude možné až s plnou funkčností datového centra, které zajistí všechny datové výměny v oblasti sdílení elektřiny. To se předpokládá v polovině roku 2026,“ dodal Síkela.

„LEZ OZE 2 umožní občanům, obcím a malým podnikatelům zapojit se do komunitní energetiky a snížit jejich závislost na fosilních palivech prostřednictvím lokální výroby energie a jejího sdílení. Komunitní energetika nám umožní posílit energetickou nezávislost každého z nás a tím i celé společnosti, ale také nám současně pomůže snížit výdaje na energie,“ zdůraznil Síkela.

Zavedení součtového měření

„Lex OZE 2 přináší nezbytný základ digitalizace energetiky a další důležité věci, například součtové měření nebo záruky původu čisté energie včetně jejich aukcí,“ řekl po schválení novely ve 2. čtení Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

Podle Chalupy novela není jen o komunitách a také transformace energetiky není jen o této novele.

„Současná novela není všespásná a ani nemůže mít ambici řešit všechno. Například pro spotřebitele elektřiny z okolí větrných elektráren existují i jiné, mnohdy vhodnější modely, které mohou podpořit akceptaci výstavby větrných elektráren,“ doplnil Chalupa.

„Velkým průlomovým bodem novely je znovuzavedení součtového měření, na které jsme čekali přes deset let. Přinese úsporu a dostupnost ještě většího výběru technologií, zejména střídačů,“ uzavřel Chalupa.

Brzké schválení

Poslanci včera schválili  zkrácení doby na projednávání mezi druhým a třetím čtením na 10 dní od podání pozměňovacích návrhů, které byly předloženy.

„Poslanci přišli s několika užitečnými návrhy, které můžou zákon dále zlepšit, zvýšit právní jistotu členů energetických společenství a umožnit větší zapojení obcí a jejich příspěvkových organizací. Poslanci navíc schválili zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením. Zdá se tedy, že zákon je na dobré cestě a k jeho schválení může dojít do konce roku,“ říká Laura Otýpková, právnička a vedoucí sekce Odpovědné energie Frank Bold.

V případě schválení LEX OZE 2 do konce roku 2023 v Parlamentu, bude mít novela platnost od července 2024.