Letiště v Santiagu chce mít do roku 2050 nulové emise

Letiště Pudahuel v chilském hlavním městě má ambiciózní plán. Plánuje, že do roku 2050 nebude vypouštět žádné emise skleníkových plynů. Provozovatelem je konsorcium Nuevo Pudahuel vytvořené Groupe ADP, VINCI Airport a Astaldi Concessioni na základě 20leté smlouvy.

Zdroj: Wikipedia

Zdroj: Wikipedia

Zásadní kroky k ekologické transformaci

 

Terminál už získal ocenění Airport Carbon Accreditation Level 1 od Airport Council International (ACI), což z něj činí jedno z pouhých 20 certifikovaných letišť v Latinské Americe a Karibiku. Od udělení koncese v roce 2015 provedlo konsorcium zásadní kroky k ekologické transformaci. Zejména pokud jde o energetiku, elektrickou mobilitu, biodiverzitu a nakládání s odpady. Do roku 2030 by tato opatření měla snížit emise o 40 procent.

 

První zelený program na letišti v Santiagu byl představen v dubnu 2017. Jednalo se především o třídění odpadu, který je implementován v několika letištních zónách, které konsorcium provozuje – například v terminálu pro cestující, nákladních terminálech a servisních halách. Během roku 2019 společnost Nuevo Pudahuel recyklovala 174 000 kg kartonu, 84 000 kg skla, 3 000 kg papíru, 305 000 kg dřeva a 24 000 kg rostlinného oleje.

 

V roce 2018 zahájilo konsorcium spolupráci s francouzským dodavatelem čisté energie ENGIE, aby zajistilo, že sto procent dodávky elektřiny bude z obnovitelných zdrojů. Následovala výměna více než 10 000 LED žárovek, přičemž do roku 2025 by měl být osazen úsporným osvětlením kompletně celý terminál. Tím se spotřeba elektřiny sníží o celých 70%.

 

Důraz na rozvoj obnovitelných zdrojů

 

Letiště v Santiagu začne brzy využívat 2 500 fotovoltaických panelů s celkovým výkonem 825 kW, což představuje průměrně 1 256 MWh za rok. Ve výsledku toto opatření pomůže dosáhnout snížení o 547 tun CO2 ročně, což odpovídá vysazení více než 1 000 stromů.

 

„Věříme, že rozvoj letového provozu musí jít ruku v ruce s environmentálními opatřeními, proto jsme se pustili do tohoto ambiciózního projektu. V následujících letech se budeme snažit snížit naši uhlíkovou stopu o 40 procent a do roku 2050 se Pudahuel stane letištěm s nulovými emisemi,“ komentuje projekt Xavier Lortat-Jacob, generální ředitel Nuevo Pudahuel.

 

Chile je v regionu Latinské Ameriky leaderem v oblasti obnovitelných zdrojů. Podle plánu pro energetiku musí Chile dosáhnout podílu obnovitelných zdrojů energie 20% do roku 2025, 60% do roku 2035 a 70% do roku 2050. Součástí plánu je i dynamický růst podílu solární energetiky. Stojí za tím mimo jiné politika Pequenos Medios de Generación Distribuida, která je založena na podpoře stabilního tržního prostředí pro menší zdroje. Program využívá i česká skupina Solek, která se v chilské fotovoltaice stala jedním z předních hráčů na místním trhu.