Legislativní smršť: Překompenzace, aukce, akumulace a komunitní projekty čekají na schválení v parlamentu

Na podzim letošního roku čeká sektor obnovitelných zdrojů energie (OZE) zásadní změna v zákonech. Hned dvě novely energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích se začnou projednávat v Poslanecké sněmovně. Co všechno nová legislativa ovlivní?

Zdroj: Wikipedia

Zdroj: Wikipedia


Novela zákona o podporovaných zdrojích energie

Do Poslanecké sněmovny dorazila již v červnu novela zákona o podporovaných zdrojích energie (NZPOZE) z pera Ministerstva průmyslu a obchodu. Jedním z jejích hlavních témat jsou překompenzace provozní podpory výroby elektřiny z podporovaných zdrojů energie (POZE).

Kromě překompenzace podpory NZPOZE také stanoví nový právní rámec pro budoucí podporu POZE ve formě aukcí a zelených bonusů. Podle dřívějšího vyjádření Komory obnovitelných zdrojů je předložená NZPOZE je prvním zásadním krokem pro znovunastartování rozvoje POZE v Česku.  Plánovaná účinnost novely je 1. 1. 2021, ale vzhledem ke koronakrizi lze spíše počítat s pozdější účinnosti NZPOZE od poloviny roku 2021.

Asi nejspornější záležitosti zejména z pohledu zástupců majitelů fotovoltaických elektráren postavených v minulosti je tzv. kontrola překompenzace vyplacené podpory. Ta se bude týkat elektráren uvedených do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2015. Hraniční hodnota vnitřního výnosového procenta investic je stanovena takto:

  • výrobny elektřiny využívající energii vody, větru a geotermální energii – 7 %
  • výrobny elektřiny využívající energii slunečního záření – 6,3 %
  • výrobny elektřiny využívající energii biomasy – 9,5 %
  • výrobny elektřiny využívající energii bioplynu – 10,6 %.

Přijetí NZPOZE může pro řadu výrobců elektřiny (zejména fotovoltaických elektráren, kde je hraniční hodnota stanovena jako nejnižší) znamenat snížení podpory, zkrátit dobu poskytování podpory nebo povinnost vrátit část již čerpané podpory. To může znamenat pro některé provozovatele těchto zdrojů problémy s financováním či až  existenční obtíže. V této souvislost nelze vyloučit řadů soudních sporů či arbitráží.

První čtení NZPOZE je naplánováno na konec září letošního roku. Aktuální informace o projednávání NZPOZE ve Sněmovně získáte na tomto odkazu.

Novela energetického zákona


Druhým zásadním legislativním počinem, který ovlivní rozvoj sektoru POZE v Česku se stane Novela energetického zákona (NEZ), která je již také ve fázi projednávání v Poslanecké sněmovně.

Díky NEZ dojde konečně k rozvoji velkokapacitních bateriových energetických systémů (BESS) v Česku, které získají legislativní zakotvení. Pro rozvoj sektoru akumulace energie u nás to bude znamenat zásadní zlom. Současná legislativa totiž  neumožňuje poskytovat z BESS jako součástí solárních parků služby na stabilizaci distribuční soustavy. 

Novou bateriovou legislativu přináší pozměňovací návrh k NEZ, který se Sněmovně chystá předložit lidovec Marian Jurečka. Pokud projde, umožní získávat energetickým úložištím licence k podnikání v energetice.

NEZ také počítá se zavedením do českého právního systémů dalších novinek. Zejména se jedná o prvky moderní energetiky jako jsou energetické komunity, společně jednající aktivní zákazníci, či nezávislí agregátoři.

Aktuální informace o projednávání NEZ ve Sněmovně získáte na tomto odkazu.