Koalice SPOLU hodlá v Česku postavit 100 000 střešních fotovoltaických elektráren

V oblasti energetiky vidí budoucnost koalice Spolu v kombinaci jaderné energie a decentralizovaných obnovitelných zdrojů energie. Do roku 2025 hodlá koalice Spolu instalovat nová fotovoltaická zařízení na 100 tisících střechách v Česku.

Zdroj: ČEZ

Rehabilitace fotovoltaiky

„Fotovoltaiku musíme rehabilitovat,“ potvrdil místopředseda ODS Alexandr Vondra při představení volebního programu koalice Spolu.

Budoucnost energetiky vidí koalice Spolu v kombinaci energie z jádra a obnovitelných zdrojů. Jejich využití hodlá koalice Spolu zvyšovat a znovu v Česku nastartovat růst zelené energetiky.

„Do roku 2025 chceme instalovat fotovoltaiku na 100 tisíc střech po celém Česku a energeticky tak využívat zejména veřejné budovy. Například v Brně už máme plán na městskou solární elektrárnu na 120 budovách, společně odpovídají rozloze 15 fotbalových hřišť a vytvoří úsporu 36 tisíc tun oxidu uhličitého za rok. Jsem přesvědčený, že takto můžeme využívat obnovitelné zdroje celorepublikově a výrazně tak přírodě ulehčit. Posilnit zároveň chceme i Zelenou úsporám, usilujeme o to, aby se zelená energie lidem vyplatila,“ uvádí Petr Hladík, místopředseda KDU-ČSL pro životní prostředí.

Modernizace energetiky

Mezi priority koalice Spolu patří soustavná minimalizace dopadů klimatických změn, dosažení uhlíkové neutrality v EU do roku 2050, investice do udržitelného rozvoje a obnovitelných zdrojů energie, včetně rozvoje cirkulárního hospodaření. Koalice SPOLU chce díky modernizaci české ekonomiky dosáhnout výrazného zvýšení kvality života u nás a současně ochránit přírodní bohatství pro další generace.

Koalice Spolu slibuje ve volebním programu pro oblast životního prostředí budování zelených měst, zakotvení ochrany vody do ústavy či motivovat výrobce a distributory, aby používali méně jednorázových obalů.

„Budeme budovat zelená města (zelené střechy, výsadba stromořadí, aktivní hospodaření s dešťovou vodou) a města krátkých vzdáleností. Podpoříme výstavbu v brownfieldech, aby se zástavba zbytečně nerozšiřovala do zelených ploch,“ říká místopředseda KDU-ČSL prostředí Petr Hladík.

Důraz na decentralizaci energetiky

Podle koalice Spolu nastal konec „doby uhelné“. Budoucnost české energetiky bude v jádru a ve využití decentralizovaných obnovitelných zdrojů, především fotovoltaiky, ve spojení s ukládáním energie v bateriích.

„Do doby, než se podaří vybudovat jaderné zdroje energie s dostatečnou kapacitou, budeme využívat plyn jako nejlepší přechodný zdroj především pro teplárenství. Abychom zajistili energetickou bezpečnost a nezávislost, zajistíme podíl v jednom z LNG terminálů v sousední zemi,“ říká místopředseda ODS Alexandr Vondra.

„Všechny opatření vedoucí k ochraně životního prostředí však musí být sociálně citlivá a nesmějí být na úkor konkurenceschopnosti ČR v EU a ve světě. Nestojíme o exodus českého průmyslu do Číny. Proto v rámci EU podpoříme uhlíkové clo na dopravu zboží, ať už půjde o lodní, nebo leteckou dopravu,“ doplňuje Vondra

„V neposlední řadě musím říct, že věříme vodíku. Na vývoji vodíkových aut pracují světové automobilky a nevedou si vůbec špatně. Bylo by velkou chybou protežovat pouze elektromobily a vodík nebo vývoj syntetických paliv odsunout na druhou kolej,“ uzavírá  Vondra.