Klíčové novely LEZ OZE 2 a LEX ČEZ dnes míří k projednání do Sněmovny

Dvě klíčové novely, které zásadním způsobem ovlivní energetiku v České republice, dnes míří do prvního čtení v rámci legislativního procesu. Konkrétně se jedná o novelu energetického zákona, která stanoví legislativní rámec pro oblast komunitní energetiky (známou jako LEX OZE 2), a také novelu zákona o přeměnách obchodních společností a družstev (známou spíše jako „Lex ČEZ“).

Zdroj: Sněmovna

O co půjde v LEX OZE 2?

Hned jako první bod dnešního programu jednání poslanecké sněmovny je zařazena novela energetického zákona, které se přezdívá LEX OZE 2. Novela zavádí pojmy jako je energetické společenství, společenství pro obnovitelné zdroje energie, aktivní zákazník a další.

LEX OZE 2 otevírá cestu ke vzniku energetických společenství a sdílení elektřiny v neziskovém režimu. Definuje také aktivního zákazníka a chráněného zákazníka a stanovuje podmínky pro vznik a fungování Elektroenergetického datového centra (EDC).

Výše uvedené pojmy byly Evropskou komisí představeny již v roce 2016. S jejich transpozicí Česko výrazně zaspalo.

Návrhu LEX OZE 2 provázely tvrdá vyjednávání, kdy proti sobě stáli lobbisté ze strany distribučních společností, obchodníků s elektřinou a dalších zastánců tradiční energetiky. Na druhé straně barikády byli zástupci obnovitelných zdrojů energie chtějících co nejpříznivější podmínky pro sdílení energie.

Novela byla již připravena na konci roku 2022, ale k projednávání ve sněmovně míří po 9 měsíčním zpoždění.  Aktuální znění novely nemusí být konečné, neboť se dají očekávat snahy obou táborů o zlepšení podmínek pro svou stranu ve formě pozměňovacích návrhů.

Aktuální znění novely  LEZ OZE 2 lze najít na webových stránkách Sněmovny.

A co LEX ČEZ?

Dnes do Poslanecké sněmovny míří novela, která má usnadnit většinovým akcionářům cestu k rozdělení společnosti ČEZ. Novela, které se také říká LEZ ČEZ, by tak státu k i přes odpor minoritních akcionářů otevřela dveře k jejímu rozdělení.

Návrh LEZ ČEZ, vyvolává dlouhodobě kontroverze, které podporuje i fakt, že aktuální verzi novely neposuzovala Legislativní rada vlády (LRV).

Návrh zákona v současné době vyžaduje pro rozdělení společnosti pouze 75 % hlasů přítomných na valné hromadě. To by umožnilo vládě rozhodnout o rozdělení de facto bez souhlasu menšin. Vyšší potřebné procento pro rozdělení by znamenalo větší vliv menšinových vlastníků a vyšší pravděpodobnost spravedlivého vyrovnání v případě např. vyčlenění výrobních aktiv ze společnosti. 

Mezi nejostřejší kritiky LEZ OZE2  patří investor a menšinový akcionář ČEZ Michal Šnobr a právník Petr Bezouška. Bezouška upozornil, že jinde v Evropě je asymetrické dělení svázáno přísnými požadavky a zákon pro něj vyžaduje souhlas 90 nebo 100 procent akcionářů. Za ostrou kritiku novely byl Bezouška v dubnu potrestán vyhozením z Legislativní rady vlády (LRV).