IEA: Nastartování ekonomiky udržitelným způsobem vytvoří nová pracovní místa

Mezinárodní energetická agentura (IEA) zveřejnila minulý týden studii, která analyzuje rozvoj zelené energetiky jako nástroje pro restart světové ekonomiky po pandemické krizi. Studie  byla zpracována ve spolupráci s Mezinárodním měnovým fondem (IMF).

 

Zdroj: Calipsum

Zdroj: Calipsum

 

Nová pracovní místa

 

Ve studii analytici IEA upozorňují na fakt, že rozhodnutí, kterými se státy nyní budou v oblasti energetiky nyní řídit, poznamenají jejich ekonomiky na léta dopředu.  Studie se primárně na obnovu ekonomiky a na energetiku.

 

Studie upozorňuje, že ve srovnání s krizí v roce 2008, jsou ceny technologií pro obnovitelné zdroje v současnosti mnohem nižší. Investice do nich již tedy nepředstavuje zásadní zásahy do ekonomiky. IEA rovněž kalkuluje, že nastartování ekonomiky udržitelným způsobem ochrání či vytvoří nová místa (kterých může být až 9 milionů) a ušetří 4,5 miliard tun CO2 ročně od roku 2023, než by jinak bylo výrobou energie vypuštěno.

 

Ve studii je publikováno několik doporučení vládám jednotlivých států ohledně toho, jak ekonomiku nastartovat pomocí investic do především udržitelných energetických zdrojů tak, aby byl jejich potenciál co nejvíce využit i v oblasti zaměstnanosti.

Pokles investic do zelené energetiky

 

Jak upozornila vedoucí týmu modelování v IEA Laura Cozzi, studie vychází z předpokladu, že letošní rok nebude nijak rekordní, co se týče investic do obnovitelné energetiky.

 

Podle IEA budou v tomto roce nasměrovány investice zejména do oblasti zdravotnictví a sociálního zabezpečení. Naopak, růst investic do obnovy ekonomiky nastoupí s určitým zpožděním. Cozzi upozorňuje, že nastartování ekonomik musí být vedeno s myšlenkou udržitelnosti.

 

Studie IEA obsahujepolitiky a návody pro cílené investice pro klíčové sektory energetiky. V prvé řadě nastiňuje opatření k urychlení rozvoje obnovitelných zdrojů energie, především větrné a solární, a k modernizaci rozvodných sítí.

 

Podle analytiků IEA by se vlády měla zaměřit na rozvoj udržitelné dopravy, především s důrazem na elektromobilitu a vysokorychlostní železniční dopravu. V další části se studie zabývá zvyšováním energetické účinnosti, a to především v budovách a u elektrozařízení, včetně tovární techniky.