Hydrogen Days 2024: Vodíkoví experti z celého světa se setkají v Praze

Experti z celého světa, kteří se zabývají vodíkovými technologiemi, míří do Prahy. Ve dnech 20.–22. března 2024 se v české metropoli uskuteční již 14. ročník tradiční evropské odborné konference s názvem Hydrogen Days 2024. Konference vedle výzkumných a strategických přednášek nabídne také řadu vzdělávacích seminářů.

 

Zdroj: HydrogenDays24

 

Vodík od vývoje technologií přes výrobu a dopravu až po legislativu

Konference je určena primárně pro odborníky z komerčních, výzkumných a vzdělávacích institucí, působících v oblasti pokročilých vodíkových a souvisejících technologií. Stejně tak ale cílí i na investory, zástupce firem, státních institucí či samospráv, zajímající se o rozvoj vodíkového hospodářství,“ vysvětlila za pořadatele Veronika Vohlídková, výkonná ředitelka a členka představenstva České vodíkové technologické platformy (HYTEP).

Konference Hydrogen Days 2024 je vynikajícím rámcem pro sdílení aktuálních informací o vodíkových politikách a strategiích, stejně jako o vodíkových technologiích a technologiích palivových článků. Zároveň představuje to nejlepší prostředí pro ukázku nejnovějších pokroků ve výzkumu, projektech a produktech v České republice, visegrádských regionech a střední Evropě.

Program třídenní akce bude rozdělen na několik základních přednáškových okruhů a panelových diskusí. Prvním tematickým okruhem bude vývoj a nasazení vodíku v energetice. Řečníci se zaměří zejména na výrobu a skladování vodíku a energie, na související infrastrukturu, kogenerační systémy nebo palivové články.

Druhým tematickým okruhem bude vývoj a nasazení vodíku v dopravě. Představeny budou například palivové články pro výrobu energie v mobilních aplikacích, pohonné jednotky založené na spalování vodíku nebo kombinované systémy. Posluchači se dále dozví o praktickém použití vodíkových pohonů například v nákladní dopravě, autobusech, lodích v osobních automobilech či vlacích.

Třetí tematický okruh bude věnován průřezovým a zastřešujícím tématům, jakými jsou vzdělávání, legislativa a bezpečnost, certifikace obnovitelného vodíku či integrace elektrizační a plynárenské soustavy. Představeny budou také možnosti spolupráce, evropské politiky i národní strategie, vodíková údolí nebo úspěšné projekty, stejně jako dekarbonizační potenciál vodíku.

V průběhu celé konference Hydrogen Days 2024 se v prostorách Cubex Centre Praha uskuteční i doprovodná výstava, kde budou účastníkům konference představeny ukázky vodíkových technologií a produktů.

Poslední den konference bude rovněž probíhat matchmaking, během něhož budou účastníci konference moci představit své společnosti, vědecké ústavy, projekty či produkty a získat tak kontakty na potenciální profesní partnery.

Celodenní série vzdělávacích seminářů opět i pro české publikum

Po loňské úspěšné premiéře se i letos, konkrétně ve čtvrtek 21. března 2024, uskuteční celodenní série vzdělávacích seminářů, zaměřená čistě na české publikum.

„Půjde o jedinou část konference, která bude v češtině a která bude na míru šitá českému publiku. Nabídne například aktuality ze světa evropské i národní legislativy nebo sdílení zkušeností s konkrétním českým vodíkovým projektem. Na posluchače čeká i blok zaměřený na výrobu vodíku pomocí elektrolýzy, a to včetně přednášky na téma optimalizace výroby vodíku z obnovitelných zdrojů pro malou plnicí stanici. Připraveny jsou i přednášky na problematiku konverze přepravní infrastruktury na vodík nebo nefosilních plynů v distribuci,“ upozornila Veronika Vohlídková.

Špičkoví řečníci i široká nabídka spolupráce

Čtrnáctý ročník konference Hydrogen Days 2024 v Cubex Centru Praha i letos přivítá špičkové řečníky nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.

Mezi tuzemskými řečníky bude přítomen Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu ČR, Daniel Minařík, předseda představenstva Moravskoslezského vodíkového klastru, Petr Mervart, zmocněnec ministra průmyslu a obchodu ČR pro vodíkové strategie nebo Karel Bouzek, proděkan Fakulty chemické technologie VŠCHT.

Ze zahraničních řečníků vystoupí například Daan Huisinga, velvyslanec Nizozemského království v České republice, Frederik Wewetzer ze Saxon Hydrogen Competence Centre či Deborah Goeree, projektová manažerka New Energy Coalition,“ vypočítává Vohlídková s tím, že zajímavých řečníků je celá řada a organizátoři je budou postupně představovat na webu konference nebo na sociálních sítích České vodíkové technologické platformy HYTEP.

Zvýhodněná registrace jen do 9. února 2024

Registrace na konferenci Hydrogen Days 2024 je stále otevřená, do pátku 9. února 2024 je navíc možné přihlásit se za zvýhodněnou cenu. Zájemci se mohou registrovat pomocí formuláře zde.

Konference Hydrogen Days 2024 se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí České republiky, Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, Ministerstva zahraničních věcí ČR a Hlavního města Prahy.

Podrobný program a více informací o konferenci naleznete na www.HydrogenDays2024.cz