Hradecký (CAFT): Česko zažije již brzy boom solárů na střechách bytových domů

Zdroj: ČEZ

Nová legislativa

Až dosud byl zájem o fotovoltaiku ze strany bytových družstev zanedbatelný. Podle sdělení deníku Lidové noviny (LN) v roce 2021 o dotaci na nové soláry požádaly pouhé dva bytové domy.

Letos zájem bytových domů o dotace na fotovoltaiku zaznamenal 24násobný nárůst, kdy celkem 48 bytových domů podalo v první polovině letošního roku žádost a poskytnutí dotace na umístění fotovoltaické elektrárny v rámci programu Nová zelená úsporám.

Tento vývoj podle zástupců sektoru sdružených v Cechu akumulace a fotovoltaiky (CAFT) signalizuje raketový nárůst zájmu o fotovoltaiku na bytových domech, který přijde v příštím roce.

Revoluční změna

V minulosti byla instalace fotovoltaických elektráren  na bytovém domě velice složitou věcí, což vyžadovalo sloučení všech odběrných míst pod jedno tím, že se  do každé domácnosti muselo instalovat podružného měření. Samotné bytové družstvo nebo sdružení vlastníků pak na sebe muselo převzít odpovědnost za rozpočítávání celkově odebrané energie.

Revoluční změnu ve využívání solární energie v bytových družstvech chystá Energetický regulační úřad (ERÚ). Od 1. ledna. 2023 by měla v účinnost vstoupit změna Vyhlášky ERÚ o pravidlech trhu s elektřinou, která usnadní sdílení vyrobené elektřiny v bytových domech.

Nové podmínky umožní sdílet elektřinu mezi občany, kteří vytvoří energetické společenství. Dalším pozitivem má být skutečnost, že ke sdílení elektřiny mohou využívat veřejné distribuční sítě za snížený poplatek, takzvaný místní tarif a takto sdílená elektřina bude také osvobozena od daně z elektřiny.

„Vyhláška umožní sdílení elektřiny vyrobené ze společného zdroje v bytových domech mezi jednotlivé domácnosti. Faktem je, že na střechách rodinných domů fotovoltaika doslova bují, zatímco bytové domy zůstaly dosud upozaděny. Důvod přitom nebyl technický, ale legislativní. A zvláště teď, kdy hovoříme o energetické bezpečnosti, soběstačnosti a stabilitě dodávek, jsou prázdné střechy ve městech promarněnou příležitostí,“ říká Martina Krčová, členka rady ERÚ.

Velká příležitost

Kromě nové vyhlášky z dílny ERÚ chystá ministerstvo průmyslu a obchodu novelu energetického zákona, která bude upravovat mimo jiné energetické společenství, jejich práva a povinnosti. Legislativní proces se předpokládá na podzim letošního roku.

Nová vyhláška ERÚ odstraní nutnost slučovat odběr jednotlivých domácností pod jedno odběrné místo a podružně měřit. Nově se bude výroba z fotovoltaiky rozpočítávat podle dohodnutého klíče mezi domácnosti.

„Vyhláška bude pro domácnosti v bytových domech zjednodušením, protože otevře bytovým domům cestu k vlastní výrobě elektřiny,“ sdělil předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa pro LN.

„Pokud se do budoucích energetických společenství zapojí i občané a firmy, pak sdílení společné energie je může ochránit před růstem cen energie na trhu,“ dodal Chlupa. „ DAlším výrazným impulzem pro obnovitelnou elektřinou bude také i čtyřmiliardový program KOMUNERG v rámci Modernizačního fondu.“

Bytová družstva také ušetří na ceně poplatků za distribuci a na dalších regulovaných platbách, které každý zákazník dostává vyčíslené na faktuře od svého obchodníka. Tyto platby dosud představovaly u nejběžnějších tarifů zhruba polovinu celkové ceny každé spotřebované kilowatthodiny elektřiny.

„Stabilita výhledu do budoucna bude zásadním motivátorem pro domácnosti v bytových domech. Očekávám, že tyto faktory pomohou domácnostem sdruženým v jednom SVJ se na schůzích v kočárkárně lépe dohodnout,“ zdůraznil předseda CAFT Aleš Hradecký.

Zatímco výkon běžné instalace fotovoltaiky pro rodinný dům se pohybuje od 5 do 10 kilowattů (kW), v případě bytového domu jde o desítky kW, což může výrazně urychlit přechod na obnovitelné zdroje.

 „Je zřejmé, že v bytových domech se pro fotovoltaiku rodí další velice zajímavý segment s obrovským potenciálem pro příští roky. Doporučuji podat si žádost co nejdříve. Čím dřív se do fronty postavíte, tím dříve se na vás dostane,“ dodal Hradecký pro deník LN.