Exkluzívně: V Česku se po 12 letech začínají stavět velké pozemní fotovoltaické elektrárny

„V polovině června začínáme stavět první dvě FVE o výkonu 1 MWp v západních Čechách, a to pro společnost PM Tachov a společnost Chejnovský II. Celkem hodláme letots dokončit 7 nových projektů FVE, které byly podpořeny z programu ModFond – výzva RES+1,“ říká Ing. Jiří Kropš, vedoucí oddělení výstavby ve společnosti AS Construction s.r.o. v exkluzívním rozhorovu pro portál .

Zdroj: AS Construction

SN:  Společnost AS Construction s.r.o. byla na konci roku 2021 velmi úspěšná v několika výběrových řízeních na realizaci FVE, které budou částečně financované z programu ModFond – výzva RES+1. Můžete nám představit Vaší společnost a její historii? Co stojí za úspěchem v projektech z Modernizačního fondu?

Společnost AS Construction s.r.o. byla založena v roce 2009, a svým managerským teamem navázala na jeho zkušenosti v oblasti fotovoltaiky z let 2010 – 18. Managerský team zrealizoval zemní fotovoltaické elektrárny v České republice, v Bulharsku, Rumunsku, Nizozemí a Maďarsku, a to ve velikosti kolem 30MW.

Většina těchto elektráren byla postavena v režimu generálního dodavatele, u části projektů si investor dodal klíčové komponenty (panely, střídače) a prováděli jsme montáž a zemní práce.

SN: O jak velké instalace FVE z Modernizačního fondu se bude jednat? Kdo budou investoři a v jakých lokalitách budete stavět?

Modernizační fond, a z něho program RES + č.1  jsme sledovali od jeho spuštění. V okamžiku, kdy byly známé první výsledky schválených rozhodnutí ministra Životního prostředí, jsme oslovili se základní nabídkou úspěšné žadatele. Následně nás někteří z nich pozvali do svých výběrových řízení. Byli jsme úspěšní v šesti projektech každý o výkonu 1MW a v jednom projektu o výkon 400kW.

Lokality, ve kterých budeme fotovoltaiky letos stavět, se nacházejí v jižních, západních a středních Čechách. Investoři jsou fyzické osoby a zemědělské podniky.

SN: Z informací od účastníků a investorů víme, že příprava projektů FVE z Modernizačního fondu byla poměrně náročná. Co pro Vaši společnost bylo „největší výzvou“? 

V době podávání nabídek do tendrů (loňský podzim a zima) nikdo netušil, co se stane na trhu s technologiemi, a to jak z hlediska jejich dostupností, tak z hlediska jejich budoucích cen. Naší největší výzvou je ustát cenu, se kterou jsme vyhráli výběrové řízení a garantujeme investorům, a dodržet termíny dokončení elektráren.

Další výzvou jsou pak dotčené orgány v rámci stavebního řízení. V řadě obcí jsou překvapeni, že chceme stavět pozemní fotovoltaické elektrárny. Bohužel z období solárního boomu a přetrvávajícího negativního vnímání fotovoltaických elektráren, pak požadují stavební úřady různá další doplnění a další vyjádření, aniž by dávala smysl.

SN: Několik investorů, se kterými spolupracujete, preferovalo využití režimu „Design and Build“ pro výstavbu nových FVE z ModFondu. V čem je specifická výstavba FVE na bázi režimu  „Design and Build“? Jaké všechny služby jste schopni investorům „na míru“ zajistit?

Ano, máte pravdu. Některé naše projekty jsou skutečně v režimu Design and Build. Důležité je jasné zadání od investora. Máme definované pozemky a střechy, známe smlouvu o připojení a připojovací podmínky, známe územní plán obce, máme odsouhlasenou technologii a případně doplňky typu oplocení či napojení na monitoring. Navrhneme a necháme si investorem odsouhlasit design umístění panelů a střídačů. Následně zajistíme stavební povolení a dodávku komponent.

Na základě projektu pak zrealizujeme vlastní elektrárnu a připojíme ji do distribuční sítě. Součástí kompletní dodávky jsou služby jako je kolaudace, první paralelní připojení a licence na výrobu elektrické energie. Snažíme se být maximálně zákaznicky orientovaní a vyhovět přání investorů. Což znamená, že jim pomáháme s financováním či v jednání s jejich financující bankou. Nedílnou součástí služeb je záruční a pozáruční servis vč. monitoringu 12×365.

Zdroj: AS Construction

SN: Jaké zkušenosti máte v rámci zajištění připojení nových FVE do DS? Nastaly zde určité komplikace, nebo byl přístup provozovatelů distribučních sítí profesionální?

Naše projekty měly smlouvy o připojení při podpisu smlouvy. Nicméně v průběhu přípravy stavebního povolení úzce spolupracujeme s jednotlivými distribučními společnostmi. Přístup pracovníků distribučních společností je velmi profesionální a vstřícný. Uvidíme, jak se budou chovat při samotném prvním paralelním připojování zdrojů.

SN: Pokud se jedná o použité technologie, jaké panely, střídače a konstrukce budete využívat? Je součástí nových FVE také akumulace?

Od začátku jsme měli jasno v technologiích střídačů a to technologie izraelské společnosti SolarEdge, které vnímáme jako jedny z nejlepších v současné době na světě. Použity budou řady SE100K s optimizery P1100.

Investoři v budoucnu ocení efektivní servisní zásah v důsledku monitoringu na úrovni jedno-dvou panelů. Solární panely jsme do prvních projektů zvolili 540W panely SUNPRO POWER. Konstrukce je zavrtávaná od tuzemské společnosti BAYO-S.

S ohledem na to, že jsme do projektů vstoupili po jejich schválení v Modernizačním fondu, akumulace nebyla součástí dodávky.

SN: Poslední otázka na závěr- kdy začnete výstavbu nových FVE z ModFondu? A kdy počítáte s jejich připojením do sítě?

Od podpisu první smlouvy uběhlo půl roku. V této době jsme zvládli připravit projektovou dokumentaci, zajistit stavební povolení, zajistit vyjmutí ze ZPF (tj. zemědělského půdního fondu) a především zajistit technologie. V polovině června začínáme stavět první dvě FVE o výkonu  1 MWp v západních Čechách, a to pro společnost PM Tachov a společnost Chejnovský II.

Dokončení obou elektráren plánujeme na konec července 2022. S ohledem na to, že oba projekty mají dle smlouvy o připojení již připraveny sloupy s novými úsekovými odpínači, připojení do sítě VN bude následovat v krátkém období. Další projekty budou následovat v průběhu července  tak, jak budou dobíhat stavební povolení.

Snahou celého týmu naší společnosti AS Construction s.r.o. je dokončit letos všech sedm projektů, včetně jejich připojení do sítě.