ECOBAT připravuje řešení pro  sběr a recyklaci lithium-iontových baterií v Evropě

Společnost ECOBAT se pro Českou republiku stala partnerem evropského sdružení Reneos, které pro své klienty zajišťuje v 19 evropských zemích sběr, opakované použití a recyklaci lithium-iontových baterií. Základním benefitem pro nadnárodní firmy zejména z řad automotive jsou jedno kontaktní místo, jeden software a jedna faktura za služby ve všech těchto zemích.

Zdroj: BASF

Zdroj: BASF

 

Nezbytné opatření

S nárůstem e-mobility roste i využívání lithium-iontových baterií, pro které bude třeba zajistit recyklaci, a právě sdružení Reneos je schopné na evropské úrovni díky síti špičkových kolektivních systémů zajistit vysoce profesionální servis pro sběr a recyklaci těchto baterií při dodržení všech legislativních požadavků a specifických nároků na přepravu rizikových lithium-iontových baterií v režimu ADR.

„Hlavní výhody spolupráce vidíme v možnosti nabídnout nadnárodním automotive firmám jednotné řešení pro většinu evropských států a sdílet přitom know-how s našimi evropskými kolegy,“ říká Petr Kratochvíl, jednatel společnosti ECOBAT.

Dohodu o spolupráci podepsali Reneos a ECOBAT v červenci letošního roku. Společně již zpracovali několik nabídek pro logistiku a recyklaci lithiových baterií pro významné automobilky. Prvním smluvním partnerem Reneosu je společnost Zero Motorcycles.

Sdružení Reneos předpokládá, že v následujících deseti letech se bude poptávka po využívání lithium-iontových baterií dramaticky zvyšovat. „Největší využití lithium-iontových baterií lze očekávat pro oblasti e-mobility, a to až 90 procent z celkového množství, zbytek připadá na energetická úložiště a spotřební elektroniku,“ dodává Petr Kratochvíl z ECOBATu.

„Spolu s tím bude také postupně narůstat množství lithium-iontových baterií s ukončenou životností, pro které bude nutné zajistit recyklaci. Opravdu strmý nárůst lze předpokládat kolem roku 2030 a je třeba, aby na to byly připraveny recyklační kapacity,“ komentuje Kratochvíl.

Panevropská spolupráce

Systém Reneos navazuje na spolupráci významných provozovatelů evropských kolektivních systémů sběru baterií EUCOBAT, které je český ECOBAT členem již od roku 2012. Evropskou síť Reneosu, která má centrální kancelář v Belgii, tvoří v současné době partneři v 19 státech. Cílem Reneosu je do roku 2025 rozšířit svou působnost do 25 zemí. 

Na základě technických údajů o lithiových bateriích, rozsahu distribuční sítě a kvalifikovaném odhadu vývoje množství vyřazovaných baterií společně v rámci systému zpracovávají partnerské kolektivní systémy také návrhy logistiky, zajištění požární bezpečnosti a cen poskytovaných služeb.

ECOBAT s.r.o., je nezisková organizace, která od roku 2002 zajišťuje zpětný odběr a recyklaci  baterií v České republice. V roce 2019 zpětně odebrala 1 696 tun baterií, což představuje 46 % baterií dodaných na trh. ECOBAT provozuje více než 22 000 míst zpětného odběru.