Dětskou nemocnici na Ukrajině bude napájet elektřinou fotovoltaika od Menlo Electric

Ukrajinská charitativní organizace Energy Act For Ukraine Foundation uspořádala oficiální otevření hybridního solárního systému v Černihovské regionální dětské nemocnici. Společnost Menlo Electric věnovala na projekt solární panely a značka Garnier se zapojila do pomoci jako charitativní partner.

Zdroj: Menlo Electric

Soláry zdarma pro ukrajinské nemocnice

Společnost Menlo Electric v rámci své iniciativy Corporate Social Responsibility (CSR) nazvané „Energy to Power Your Future“ instaluje zdarma solární systémy v institucích, které se starají o děti.

Součástí dlouhodobého partnerství nadace Energy Act for Ukraine Foundation a Menlo Electric je závazek společně dodat solární zařízení a baterie pro školy a nemocnice na Ukrajině. V první fázi spolupráce bude vybaveno 10 ukrajinských nemocnic a škol solárními elektrárnami o celkovém výkonu 300 kW. Cílem projektu je zajistit spolehlivou dodávku elektřiny pro kritické potřeby nemocnic a škol prostřednictvím hybridních solárních systémů a systémů pro skladování energie.

Oblastní dětská nemocnice Chernihiv, která je přední institucí pro léčbu dětí v regionu, se stala první nemocniční instalací společnosti Menlo Electric v rámci jejího programu CSR na Ukrajině.

Solární systém, který se skládá ze solárních panelů o výkonu 44,6 kW a systému akumulace energie o kapacitě 96 kWh, byl instalován pro autonomní napájení kritických zařízení v nemocniční budově, kde jsou umístěny jednotky intenzivní péče pro novorozence a nedonošené děti. Tento systém umožní budově v případě výpadku proudu pracovat v autonomním režimu až 8 hodin. Očekávané úspory nemocnice na nákladech na elektřinu budou činit cca 5 000 eur ročně a snížení emisí CO2 dosáhne 1 139 tun za 25 let provozu systému.

Nejen úspora emisí CO2

„Menlo Electric vždy pokládalo za důležité investovat do společnosti a životního prostředí a náš program společenské odpovědnosti je důkazem tohoto odhodlání. V červnu 2022 společnost Menlo spustila program CSR „Energy to Power Your Future“, v rámci kterého zdarma instalujeme solární systémy v zařízeních péče o děti. Pevně ​​věříme, že zdraví a pohoda dětí je nedílnou součástí budoucnosti, a tento program je naším způsobem, jak přispět k realizaci této vize,“ říká Krystyna Kacperska, marketingová manažerka Menlo Electric.

„Solární stanice s akumulací energie v novorozenecké budově stvrzují naše vítězství nad těžkými okolnostmi. Tento hybridní solární systém bude nejen garantovaným zdrojem záložního napájení, ale také pomůže nemocnici k energetické nezávislosti na elektrické síti. Tento projekt má také ekologický a ekonomický efekt, protože přináší tisíce tun neprodukovaných emisí CO2 a úsporu nákladů na energie,“  uvádí Yuliana Onishchuk, zakladatelka a CEO nadace Energy Act For Ukraine Foundation.

“Během několika hodin výpadků proudu se nacházeli v nemocnici pacienti, kteří potřebovali neodkladnou lékařskou péči. Naši lékaři nahradili elektrické vybavení ručním poskytováním pomoci při dýchání namísto použití systémů umělé ventilace. Chirurgové operovali za světla baterek, zatímco naše sestry obvazovaly pacienty a svítily si  přitom mobilními telefony. To vše bylo součástí našeho každodenního života. Velmi si proto vážíme všech možností dodatečného zásobování energií a jsme velmi vděční, že naše nemocnice je první v regionu, která disponuje solárními panely,”  shrnula Tetyana Lebedeva, vedoucí Černihovské krajské dětské nemocnice.

Menlo Electric a nadace Energy Act for Ukraine Foundation instalují novou solární stanici na Černihovské střední škole č. 3 jako součást jejich společného úsilí o vývoj solárních a akumulačních instalací pro školy a nemocnice na Ukrajině.