Chalupa (Komora OZE): V Česku je obří potenciál pro rozvoj zelené energetiky

Česká republika nezvládla boom solárních elektráren z let 2009 a 2010, a prot jsou politici mírně řečeno zdrženliví k další podpoře zelené energetiky. Podle šéfa oborové Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpána Chalupy je to ale škoda: „Kdybychom do toho šli naplno, mohli bychom z toho těžit. Využití nových technologií by přineslo ty často skloňované inovace, pomohlo k novým pracovním místům a demokratizaci energetiky, kdy by své zdroje měly obce, jednotlivci, podnikatelé i komunity,“ říká v rozhovoru pro časopis Ekonom.

Zdroj: Štěpán Chalupa_Twitter

Zdroj: Štěpán Chalupa_Twitter

 

Zelená energetiky jako nástroj pro obnovu ekonomiky postižené pandemií

Letos se Evropská komise rozhodla, že velká část peněz, které mají pomoci s obnovou ekonomiky po koronaviru, má jít na zelené projekty. Podle Chalupy se jedná o správný krok, kterou v souladu s dlouhodobou strategie EU směrem k dekarbonizaci energetiky.

„Nedošlo k nějaké velké změně či otočce. Pouze je zde větší důraz na zrychlení a dosahování vyšších cílů. Měli bychom se té šance chytit. Evropa, včetně nás, se shodla, že obnovení evropské ekonomiky bude hnané investicemi, a to prioritně do dekarbonizace. Tedy včetně rozvoje obnovitelných zdrojů a úspor. My bychom to měli vzít v potaz například i v národním investičním plánu,“ říká Chalupa v rozhovoru pro časopis Ekonom.

Právě současné ekonomická krize vyvolaná pandemii koronaviru nutí společnost v Evropě klást větší důraz na investice do budoucnosti, na snižování emisí a ochranu klimatu. Proto Brusel nedávno schválil nový balíček na ekonomickou obnovu Evropy ve výši 750 miliard eur

„I my Češi, kteří jsme platili vždy za brblaly, jsme s plánem souhlasili. Vláda dokonce výsledek jednání prezentovala jako svůj úspěch. Nyní se budou dojednávat konkrétní mechanismy, jak bude ten systém fungovat,“ dodává Chalupa.

Nyní bude nutná na ministerstvech připravit různé operační programy tak, aby vše udělalo efektivně.  „Nejlepší zárukou toho, aby se to dělo co nejméně, je, aby se veškeré dokumenty a plány připravovaly otevřeně při odborné debatě a byla nastavena jednoduchá a transparentní pravidla a rovné podmínky pro všechny. A za předpokladu, že bude chtít vláda dojít ke konsenzu, je tu šance, že těch nesmyslů tam bude co nejméně,“ potvrzuje Chalupa.

Příliš nízké ambice

Evropské státy v posledních dvou letech pracovaly na svých energeticko-klimatických plánech, které určovaly, jak chtějí snižovat svoje emise CO2. Česko si stanovilo poměrně nízký cíl zvednou současný podíl. „Současných 32 procent (cíl pro podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie v roce 2030; pozn. red.) je stále dost nízko. Podívejte se na český přístup, kdy jsme nabídli jen to naprosté minimum“, zdůrazňuje Chalupa.

Problémem Česka je, že se naše současná vláda nesnaží dělat nic jiného než minimum. „To je z pohledu obnovitelných zdrojů špatně. Kdyby byly v každém typu energie zohledněny škody, které daný zdroj způsobuje na ekonomice či zdraví, tak minimálně ty nejlevnější obnovitelné zdroje by už nyní podporu nepotřebovaly,“ dodává Chalupa.

Brusel v posledních letech zvolil stratergii přitvrzování klimatických cílů, jež byly schváleny před pár lety kvůli globálnímu oteplování, avšak u nás jsme však dlouho změny klimatu podceňovali.

„Jen s velmi malým úsilím se hodně nekorektně dařilo držet veřejné mínění v přesvědčení, že globální změnu klimatu vymýšlejí nějací vědátoři a že vlastně neexistuje. Teď už jsme v situaci, kdy si většina lidí uvědomuje, že je potřeba něco dělat,“ konstatuje Chalupa.

Špatný přístup

Evropa již před 10 lety stála u zrodu podpory obnovitelných zdrojů energie (OZE). Právě za tímto účelem podpory OZE 10 lety přišla s masivními dotacemi jako první na světě. Bohužel v té době došlo ke globálnímu poklesu cen solárních panelů. A proto se v některých zemích, jako je Česko, nepovedl začátek této podpory.

„To ale podle mě neznamená, že se musíme vyhýbat jakémukoliv pokroku. My si v Evropě žijeme jako naprostá menšina na zbytku planety. Máme na to, abychom šli příkladem a investovali do nových technologií a ukázali, že to má smysl kvůli klimatu a že se to i vyplatí. Samozřejmě to musí dělat také ti velcí znečišťovatelé, ale to jako Evropa máme sílu prosadit,“ říká Chalupa.

„Česko by mělo k zeleným evropským cílům jinak, než současná vláda. „Bylo by dobře, kdybychom se konečně rozhodli a přiznali si to, co už tuší i klasický energetický sektor: tedy že uhlí skončí a budoucnost leží v obnovitelných zdrojích,“ konstatuje Chalupa.

Největší slabinou klimatických plánů, které ministerstvo průmyslu poslalo do Bruselu, je podle Chalupy zjednodušeně: málo fotovoltaiky, málo větru a příliš biomasy ve velkých zdrojích.  „Hlavně u elektroenergetiky byl navržen nárůst obnovitelných zdrojů dost malý, pro příštích 10 let pouze o 0,6 procentního bodu. Přitom po celém světě se masivně investuje do solární a větrné energetiky. Problémem Česka je, že se nesnažíme dělat nic jiného než minimum. To je z pohledu obnovitelných zdrojů špatně,“ uzavírá Chalupa.