Brněnská fotovoltaika nyní vyrábí elektřinu na střeše nemocnice v ukrajinském Žitomiru  

Ukrajina se v důsledku ruských útoků na energetickou infrastrukturu potýká s masivními výpadky elektřiny. Největší distributor solárních technologií v ČR, brněnský SOLSOL, proto daroval nemocnici v Žitomiru kompletní fotovoltaickou elektrárnu, která jí pokryje téměř 30 procent roční spotřeby elektřiny. Místní lékaři tak díky solární elektrárně mohou poskytovat pacientům i v kritických situacích neodkladnou péči.

Zdroj: SOLSOL 

Nečekané výpadky elektřiny jsou pro zajištění normálního chodu nemocnic na Ukrajině problém, který tamní zdravotnická zařízení řeší především zapojením dieselagregátů. I pro ně se však obtížně shání pohonné hmoty. Solární elektrárna oproti tomu vyrobí elektřinu spolehlivěji a levněji.

„SOLSOL v různé formě podporoval Ukrajinu a její obyvatele od začátku invaze – zapojovali jsme se do sbírek finančních i materiálních. V zimě jsme se rozhodli, že přispějeme tím, v čem se vyznáme nejlépe – fotovoltaikou. Nemocnice jsou totiž v době války obzvláště zranitelné. A tak jsme spolu se zahraničními a ukrajinskými nevládními organizacemi vytipovali vhodný objekt nemocnice a začali řešit logistiku celé akce,“ popisuje jednatel SOLSOL Radek Orság.

Doprava na Ukrajinu představovala sama o sobě poměrně složitou operaci, proto o možnostech převozu jednal SOLSOL i s Ministerstvem zahraničních věcí. Nakonec se jako nejjednodušší varianta ukázala spolupráce s brněnským Nesehnutím, které pomohlo přes Humanitární koridor UA zajistit bezpečný převoz technologií kamionem přímo do Žitomiru.

 „Samotnou instalaci jsme koordinovali na vzdálenost 1000 kilometrů. Naši technici sledovali online například zapojení, ukotvení nebo správné zajištění zátěží. Byl to nestandardní postup, ale osvědčil se. Elektrárna ode dneška funguje a my můžeme sledovat její provoz v reálném čase přes náš monitorovací systém přímo v Brně,“ upřesňuje Orság.

Hodnota daru poskytnutého Ukrajině je přes zhruba 1,2 milionu Kč. Skládá se ze 128 panelů o výkonu 375Wp, střídačů a konstrukčních prvků od firmy SL Rack, která se na daru podílela. Celkový výkon elektrárny je 48 kWp, což znamená pokrytí až 30 % spotřeby energií žitomirské nemocnice.

 „Chtěli jsme podpořit dobrou věc, kde se spojuje podnikání SOLSOL s potřebou země, která je těžce zkoušená agresorem. Rádi bychom svým příkladem ukázali cestu dalším dárcům z našeho odvětví, kteří mohou podpořit obnovu země a rovnou i transformaci na zelenější energetiku. Příležitostí je na Ukrajině víc než dost,“ dodává Orság.