BASF postaví v Německu továrnu na recyklaci baterií a investuje do zelených technologií

V německém městečku Schwarzheide, necelých 100 kilometrů od českých hranic, vyroste závod na recyklaci baterií elektrických automobilů. Firma BASF předpokládá spuštění provozu na začátku roku 2024.

Zdroj: BASF

Vlastní řetězec recyklace baterií

Vzhledem k zastoupení řady výrobců elektromobilů a baterií ve střední Evropě se jedná o ideální lokalitu pro zřízení recyklační jednotky. Tato investice posílí zdejší centrum výroby a recyklace aktivních katodových materiálů a vytvoří desítky nových pracovních míst.

Závod, který chemická společnost BASF plánuje vybudovat, by měl po spuštění zaměstnávat několik desítek pracovníků, kteří budou ročně zpracovávat až 15 tisíc tun vysloužilých baterií elektromobilů a výrobního odpadu. Místo poblíž středu Evropy bylo zvoleno především kvůli své poloze: budou se zde svážet použité baterie nejen z Německa, ale i z ostatních států.

Získávání tzv. „černé hmoty“ při demontáži a drcení baterií představuje první krok v rámci procesu recyklace. „Černá hmota“ obsahuje vysoké množství kovů jako lithium, nikl, kobalt a mangan, které jsou pro produkci aktivních katodových materiálů zásadní.

„Plánovaná investice znamená pro BASF další krok k vytvoření vlastního řetězce recyklace baterií. Umožní nám optimalizovat proces recyklace od začátku do konce, a tak snížit uhlíkovou stopu, omezit závislost na dovozu surovin a v praxi aplikovat principy cirkulární ekonomiky,“ říká Dr. Peter Schuhmacher, prezident divize Catalysts společnosti BASF.

Recyklace baterií je klíčovým prostředkem ke splnění politických požadavků, jež zřejmě v dohledné budoucnosti formuluje nová směrnice Evropské unie. Ty se mají týkat efektivity recyklace lithium-iontových baterií a opětovného využití niklu, kobaltu a lithia.

Zapojení obnovitelných energií

V roce 2021 společnost BASF snížila emise CO2 o přibližně 3% ve srovnání s rokem 2020, a to i přes razantní nárůst objemu výroby. Do značné míry to umožnilo výraznější využití obnovitelných zdrojů, jež budou mít hlavní roli při snižování emisí BASF do roku 2025.

V roce 2021 představovaly obnovitelné zdroje 16% globální energetické spotřeby BASF, do roku 2030 chce BASF touto cestou zajišťovat ekvivalent své energetické spotřeby za rok 2021.

BASF proto investuje do vlastních zdrojů obnovitelné energie: v roce 2021 BASF například koupila podíl ve větrné elektrárně Hollandse Kust Zuid s předpokládanou kapacitou 1,5 GW, která bude po svém dokončení v roce 2023 největší pobřežní větrnou farmou na světě. Paralelně s tím BASF získává zelenou energii od třetích stran.

Vývoj nových technologií

Ruku v ruce s důrazem na zelenou elektřinu jdou práce na nových technologiích. Podobných projektů má BASF celou řadu.

Kupříkladu v největším závodě BASF v německém Ludwigshafenu zabezpečují dnes asi 50% spotřeby páry emisně náročné procesy. Ty se BASF snaží nahradit výrobou páry pomocí elektřiny. V kooperaci se společností Siemens Energy rozvíjí BASF projekt, jehož integrace do fungování závodu na acetylen má eliminovat emise o objemu přibližně 160 000 tun CO2 ročně a snížit roční spotřebu chladicí vody o více než 20 milionů metrů krychlových. Uvedení této technologie do praxe se plánuje na druhé čtvrtletí roku 2024.

Dalším projektem realizovaným v Ludwigshafenu je vývoj elektricky vyhřívané krakovací pece. V této věci BASF spojila síly se společnostmi SABIC a Linde. Při nasazení zelené elektřiny má nová technologie potenciál stlačit emisní stopu procesu krakování až o 90%, což by znamenalo zásadní redukci emisí v rámci celého chemického průmyslu.