Až o 30% více energie: Proč agrivoltaika umožňuje vyšší výnos a efektivní využití zemědělské půdy?

 

Zdroj: Next2Sun

Vyšší produkce

Patentovaná technologie společnosti Next2Sun je tvořena stabilním vertikálním ocelovým rámem se dvěma sloupy a třemi nosníky. Tato konstrukce umožňuje instalaci dvou bifaciálních fotovoltaických panelů typu glass-glass horizontálně nad sebou.  Tento typ instalace se hojně používá v Německu nebo Rakousku v rámci tzv. agrivoltaiky, nebo-li kombinace výroby solární energie a zemědělství.

Předností tohoto řešení je skutečnost, že vertikální instalace panelů pomáhá minimalizovat zastínění panelů.  „Kromě výroby solární energie mohou zemědělci na polích dále pěstovat rostliny s minimálním záborem půdy (cca 5-10%)“, říká Ludvík Krajíček, ze společnosti  KRAJIczech s.r.o.., která technologii Next2Sun distribuuje v České a Slovenské republice.

V rámci agrivoltaických elektráren jsou fotovoltaické panely instalovány svisle v dlouhých řadách od severu k jihu. Díky bifaciálním panelům se tak elektřina vyrábí z obou stran. Ráno na ně svítí slunce z jedné strany, v poledne je přesně nad nimi a odpoledne svítí z druhé strany.

„Produkce elektřiny je vyšší než u běžných solárních parků orientovaných na jih,“ dodává Ludvík Krajíček.

Mezi panely musí být dostatečně velké rozestupy tak, aby si navzájem nestínily (cca 8-12 metrů). Ve vzniklých solárních „polích“ lze pak prakticky standardně zemědělsky hospodařit, ať už pěstovat rostliny nebo chovat zvířata. Fotovoltaika v takovém případě představuje velmi malé omezení plochy pro zemědělskou činnost.

„Plotové (nebo-li vertikální) instalace fotovoltaických panelů lze samozřejmě využít i mimo zemědělství, například ve stavebnictví jako ploty nebo protihlukové stěny, které jsou nyní betonové nebo skleněné,“ upřesňuje Ludvík Krajíček.

Největší projekt v Rakousku

V posledních měsících vznikla celá řada zajímavých projektů  v Rakousku a Německu, které smysluplně kombinují solární energetiku a zemědělství.

V minulém týdnu byla v rakouském Gabersdorfu slavnostně otevřena rakouským místopředsedou vlády Wernerem Koglerem největší vertikální bifaciální agrivoltaická elektrárna o výkonu 2 megawatty.

„Nesmíme se nechat zastrašit současnou energetickou krizí. Naopak současná situace ukazuje, jak je důležité urychlit energetickou transformaci. A právě tento projekt na bázi agrivoltaiky je skvělým příkladem toho, jak toho lze efektivně dosáhnout,“ řekl při slavnostním otevření tohoto projektu Werner Kogler.

Co prokázala studie?

Koncept vertikálních bifaciálních agrivoltaických systémů vyvinutý společností Next2Sun si nyní získal širokou pozornost zákazníků. Nejlépe o tom vypovídá skutečnost, že  „tento systém“ začalo napodobovat několik konkurenčních výrobců, kteří na veletrhu Intersolar 2023 představili „kopie tohoto řešení“.

Avšak podle nedávno publikované studie nezávislého institutu- Mezinárodního centra pro výzkum solární energie ISC Konstanz- platí, že u vertikálních bifaciálních agrivoltaických systémů nestačí uspořádat konvenční fotovoltaické moduly „nějak vertikálně“. Podle závěrů studie „mnozí konkurenti“ v závislosti na zvolené konstrukci zaostávají  za očekávanými výnosy systému Next2Sun o více než 30 %.

Studie simuluje výtěžnost výroby solární energie jednoho z alternativních dostupných řešení na trhu a porovnává jej se systémem Next2Sun, který byl nyní po dobu 8 let vývoje optimalizován jako integrovaný systém se všemi komponenty pro vertikální aplikace. Tyto výsledky byly navíc ověřeny pomocí skutečných naměřených hodnot.

Studie Mezinárodního centra pro výzkum solární energie ISC Konstanz jasně ukazuje, že pro kvalitní vertikální bifaciální systém je nejen efektivní zvládání zatížení větrem, ale také pro maximalizaci vyrobené energie ze Slunce. Jednoduše řečeno: na kvalitní technice záleží!

Celá studie je dostupná v německém jazyce na tomto odkazu.

Proč boom agrivoltaiky v Česku zatím neprobíhá?

Hlavním důvodem je legislativní omezení, které v současnosti neumožňuje instalovat agrivoltaické elektrárny na zemědělské půdě v České republice.

Tato situace by se mohla změnit od počátku příštího roku, kdy novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu umožní realizovat agrivoltaiku i v naší zemi.

„Evidujeme řadu zájemců o agrivoltaiku s využitím konstrukcí od Next2Sun v Česku. Věříme, že brzké schválení nové legislativy v Parlamentu, umožní rozvoj tohoto progresívního odvětví solární energetiky,“ uzavírá Ludvík Krajíček, jednatel společnosti KRAJIczech s.r.o..