3 Trendy, které do 2 let způsobí MEGAboom české fotovoltaiky?

Česká fotovoltaika v roce 2019 pokračovala v růstovém trendu, přičemž se nově podle našeho průzkumu postavilo více než 3000 fotovoltaických elektráren (FVE). Skutečný boom fotovoltaiky však zažije Česko do 2 let. Co jej způsobí? Jaké změny v legislativě otevřou nové obchodní příležitosti? Které technologie přinesou novou revoluci v branži? Kam zamíří ceny solárních panelů?

Obrázek: Vývoj FV trhu a ceny panelů (zdroj:WoodMacKanzie)

Obrázek: Vývoj FV trhu a ceny panelů (zdroj:WoodMacKanzie)

Na výše uvedené otázky získáte odpověď od Jaroslava Dordy, šéfredaktora portálu www.solarninovinky.cz, již ve čtvrtek 23. ledna na Semináři Energetická Soběstačnost (SES) v Ostravě. Program a možnost přihlášky na SES jsou uvedeny na tomto místě.

Co změní budoucnost české fotovoltaiky?

Ceny solární energie v případě velkých pozemních FVE se v roce dostaly na „výrobní paritu“ v Německu, Polsku, Portugalsku a dalších cca 20 zemí celého světa. V podstatě to znamená, že výroba solární energie je levnější než ceny na burze s elektřinou pro tradiční fosilní zdroje.

 

Díky prudkému rozvoji globálního fotovoltaického trhu (viz graf na obrázku výše) a také dramatickému poklesu cen solárních panelů z cca 2,0 USD/Wp na 0,20 USD/Wp za posledních 10 let se solární energie stala nejlevnějším zdrojem energie. To je důvodem vzniku řady nových obřích FVE u našich sousedů v Německu či Polsku, kde se solární elektrárny na zemi, či na vodě staví často zcela bez dotací.

 

Tento trend se pomalu i prosazuje i v České republice, kde ČEZ a další investoři chystají více než 700 MW nových FVE. Tyto projekty jsou ve fázi raného či pokročilého tzv. „development“ (tj. projektování a přípravy), přičemž některé z nich se mohou začít realizovat již v letošním roce.

 

Budoucnost české fotovoltaiky změní zejména nová legislativa, která umožní vznik nových obchodních modelů, které se v Česku objevily již v roce 2019. Výrobcům solární energie se tak naskytne nejen možnost snížení účtů za energie, ale také například šance obchodovat se solární energii, nebo jí dodávat sousedům v rámci tzv. komunitních či virtuálních elektráren.

 

Pokud se podaří schválit nový energetický zákon v letech 2021-2022, pak například majitelé domácích hybridních FVE získají možnost využívat domácí akumulátory i k poskytování záložních služeb pro potřebu regulace distribuční sítě. Tento model je již nyní zcela komerčně dostupný v Německu a dalších zemích.

A co nové technologie?

Díky prudkému poklesu cen solárních panelů se na trhu otevírají dveře zcela nových fotovoltaických aplikacím, či technologiím. Jednou z nich budou tzv.AgriPV, nebo-li velké vertikálně stojící řady solárních panelů umístěné na zemědělské půdě. Zemědělci tak získají možnost kombinovat svoji hlavní činnost s výrobou ekologické solární energie při minimálním záboru zemědělské půdy.

 

Zdroj: Next2Sun

Zdroj: Next2Sun

Je dobře, že první AgriPV projekty se již realizují nejen v Německu, ale také se připravují i v České republice. S využitím bifaciálních panelů se tato technologie také uplatní jako protihlukové zábrany v okolí dálnic, nebo popřípadně jako ploty kolem rodinných domů či zemědělských farem.

 

Velký potenciál se také nyní otevírá pro technologie BIPV, nebo-li pro integrovanou fotovoltaiku do plášťů budov či střešních krytin. První projekty tohoto typu se již začaly realizovat ve větším rozsahu i v Česku v roce 2019.

 

Skutečnou revoluci v technologiích však může přinést třetí generace solárních panelů na bázi perovskitů, která letos přichází na trh.

Jaké jsou její přednosti, či případná omezení perovsktivých panelů? Jak se budou nové panely vyrábět a kdy budou komerčně dostupné?

Na výše uvedené otázky získáte odpověď již ve čtvrtek 23. ledna na Semináři Energetická Soběstačnost (SES) v Ostravě. Program a možnost přihlášky na SES jsou uvedeny na tomto místě.