Sporná vyhláška ohrožuje start komunitní energetiky v Česku

Sdílení vyrobené energie a komunitní energetika v Česku naráží na další problém. Spuštění celého procesu závisí na „Vyhlášce o měření č. 359/2020“ (dále jen „vyhláška“), kterou nyní ladí v rámci připomínkového řízení ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Podle posledního návrhu vyhlášky dojde o posunutí termínu pro sdílení vyrobené energie místo avízovaného července zřejmě až v listopadu.

Zdroj: Wikipedia

Sporná vyhláška

Pro komunitní energetiku je vyhláška zásadní, protože prostřednictvím podmínek instalace průběhového měření určí faktický start sdílení elektřiny v Česku. Podle sdělení Unie komunitní energetiky je stávající návrh vyhlášky v rozporu s energetickým zákonem, protože odkládá možnost požádat o průběhové měření až na 1. 7. 2024.

Navíc, vyhláška podmiňuje instalaci průběhového měření dokončenou registrací zákazníka u Elektroenergetického datového centra (EDC), které začne fungovat rovněž nejdříve od 1. 7. 2024.

Instalace průběhového měření totiž trvá přibližně tři měsíce za předpokladu, že provozovatel distribuční soustavy (PDS) využije plnou zákonnou lhůtu, a minimálně další měsíc pak zabere papírování spojené s registrací u EDC. Návrh vyhlášky tím de facto odsouvá zahájení sdílení elektřiny nejdříve k 1. 11. 2024.

„Energetický zákon opravňuje zájemce o sdílení elektřiny požádat v první polovině roku o instalaci průběhového měření, aby se mohli již nyní technicky připravit a od léta skutečně začít sdílet. Snad se jedná ze strany ministerstva v případě předložené vyhlášky o měření jen o chybu z nepozornosti, kterou v připomínkovém řízení opraví. Doposud totiž nic nenasvědčovalo tomu, že by to ministerstvo s faktickým zahájením sdílení elektřiny od léta 2024 nemyslelo vážně,” říká Eliška Beranová, právnička firmy Frank Bold a UKEN.

Další kritika

Návrh vyhlášky z dílny MPO kritizuje i právní kancelář Doucha Šikola Advokáti (DŠA). Podle expertů DŠA se ze sdílení elektřiny pro účastníky trhu stává docela složitý proces.

„Podle návrhu se nejprve do systému datového centra registruje výrobce. Poté zvolená osoba, tzv. správce skupiny sdílení, zaregistruje skupinu sdílení a až ve třetím kroku zákazníky. Nešlo by to s menší administrativní zátěží, tedy přes jednu žádost správce skupiny se souhlasem všech, po jejímž posouzení datovým centrem v jasně stanovené lhůtě začne sdílení fungovat?“ komentuje návrh vyhlášky právník Vojtěch Krajíček z DŠA.

Klíčovým detailem je každopádně zohlednění sdílené elektřiny při účtování ceny silové elektřiny a ceny za službu distribuční soustavy. Za distribuci sdílené elektřiny se podle návrhu platí jako při jakékoliv jiné dodávce, s výjimkou sdílení elektřiny v bytových domech.

„Pokud je avizovaná snaha MPO řešit fázové měření upřímná, mělo by apelovat na ERÚ, aby stejná pravidla jako pro bytové domy, tedy bez ceny za distribuci, platila i pro rodinné domy a další budovy, kde výrobce nebo aktivní zákazník „sdílí“ elektřinu pouze sám sobě v jednom předávacím místě,“ dodává Krajíček.

Jako v bludném kruhu

Proti návrhu vyhlášky o měření se proto z důvodu rozporu s energetickým zákonem vymezila celkem čtyři připomínková místa (Ministerstvo životního prostředí, Místopředseda vlády pro digitalizaci, Ministryně pro vědu, výzkum a inovace, Sdružení místních samospráv ČR).

Ve svým připomínkách k vyhlášce  ministerstvo životního prostředí (MŽP) varovalo, že zákazník může skončit v „bludném kruhu“. Tato situace může nastat tehdy, kdy by po něm stát vyžadoval před zapojením do energetického společenství či přímého sdílení elektřiny instalaci průběhového měření, avšak průběhové měření by distributoři bezplatně instalovali až po zapojení konkrétního odběrného místa do sdílení.

„Důrazně navrhujeme doplnění ustanovení, které energetickým společenstvím a aktivním zákazníkům umožní přístup k datům o jejich výrobě a spotřebě v reálném čase, jak vyžaduje evropské právo,“ řekla na adresu vyhlášky ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09).

Resort MŽP také kritizuje skutečnost, že vyhláška neobsahuje zavedení součtového měření elektřiny místo fázového měření u zákazníků připojených k síti nízkého napětí. „Fázové měření a účtování je jednou z významných bariér rozvoje malých instalací obnovitelných zdrojů energie, zejména fotovoltaických elektráren,“ komentovalo situaci MŽP.

Nejistý začátek platnosti

MPO návrh vyhlášky zdůvodňuje s novelu energetického zákona „Lex OZE 2“, která nabyla účinnosti od začátku ledna letošního roku. Cílem novely je nastartovat rozvoj komunitní energetiky a sdílení elektřiny mezi aktivními zákazníky.

Pro uskutečnění měření sdílené elektřiny je nutná instalace průběhového měření, na které mají nárok ti zákazníci, kteří se zapojí do sdílení elektřiny. Zde ve vyhlášce přichází alespoň malá naděje  na minimalizaci ekonomických dopadů přetoků vyrobené energie.

„Na návrhu vyhlášky se mi líbí možnost rozdělovat odběrným místům elektřinu ve více kolech, což u menších skupin sdílení do 50 EANů minimalizuje ekonomicky nevýhodné přetoky,“ komentuje novelu právní expert Vojtěch Krajíček.

Podle expertů UKEN by bylo ideální, pokud by zájemci o sdílení elektřiny mohli o průběhové měření zažádat tři měsíce před spuštěním Energetického datového centra, ale takový termín je dnes již nereálný.

„Za první možný termín účinnosti vyhlášky považujeme 1. 5. 2024. Sdílení elektřiny by tak v praxi mohlo začít od 1. 8. 2024,“ uzavírá  Eliška Beranová, právnička Frank Bold a Unie komunitní energetiky.