Novela Lex OZE 2: Jaká pozitiva přichystalo MPO?

 

Zdroj: Wikipedia

 

3 pozitiva novely

Podle právní analýzy expertní skupiny Frank Bold bude mít novela oproti původnímu návrhu praktický pozitivní dopad nejméně ve třech oblastech-zavádí pravidla pro komunitní energetiku, definuje zranitelného zákazníka a posiluje ochranu spotřebitelům. Celkově má novela šanci navýšit v Česku podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) na výrobě a spotřebě energie.

Zásadním pozitivem, které novela Lex OZE II přináší, je velmi podrobná právní úprava komunitní energetiky. Obsahuje vylepšenou definici sdílení elektřiny, konkretizuje vztahy mezi účastníky trhu a nastavuje jim všechna důležitá práva a povinnosti. Návrh zákona rovněž specifikuje, která prováděcí ustanovení musí být přijata, aby novela mohla nabýt účinnosti od 1. 1. 2024.

Už nyní se ale objevují obavy ze zneužití energetických společenství. V souvislosti s tím i proto MPO oproti původnímu návrhu značně rozvinulo a posílilo ochranu spotřebitele.

„Zatímco původní návrh chránil obchodníky, kterým dával právo jednostranně změnit smlouvu při vstupu zákazníka do energetického společenství, včera zveřejněná novela naopak významně posiluje spotřebitelská práva členů energetického společenství.. To je zejména v kontextu komunitní energetiky velmi důležité a je vidět, že ministerstvo si dalo velmi záležet, aby bylo sdílení elektřiny pro spotřebitele bezpečné a dobrovolné,” říká právnička Frank Bold Laura Otýpková.

V praxi přinese novela energetického zákona potenciálně velké posílení soběstačnosti občanů. Komunitní energetika může dle studie EGÚ Brno v Česku pokrýt až 79 % spotřeby domácností. Tento potenciál se navíc vztahuje na obnovitelné zdroje energie (OZE), takže tím přispějeme i k naplňování vnitrostátního cíle jejich využívání. Už nyní praxe v Česku dalece předbíhá legislativu a je nutné, aby s energetickými společenstvími zákony a vyhlášky počítaly. Současně také vyřešíme konflikt s Evropskou komisí kvůli opožděné transpozici evropských energetických směrnic.

Náprava zpoždění

„Včera bylo pozdě – doslova. Termín pro zavedení komunitní energetiky už uplynul před dvěma lety. Od té doby Česká republika porušuje evropské právo a vystavuje se hrozbě pokuty. Díky přijetí novely Lex OZE II konečně začneme transponovat evropské směrnice a především umožníme obcím, firmám i lidem, aby si vyráběli a sdíleli vlastní elektřinu,” hodnotí zpoždění transpozice evropské legislativy Laura Otýpková.

Novelu nyní projedná vláda a následně i Parlament České republiky. Bude potřeba také přijmout prováděcí právní předpisy, které připravuje Energetický regulační úřad a MPO.

Původně plánovaná účinnost sdílení elektřiny k 1. 7. 2023 se kvůli průtahům v legislativním procesu posunula až na 1. 1. 2024. To je sice ambiciózní, ale stále realistický termín. Novela Lex OZE 2 je připravená kvalitně a z legislativně-technického hlediska je dokončená. Zbrzdit ji však stále mohou politické boje.