Zcela bez dotací: Největší fotovoltaická elektrárna v Evropě zahájila výrobu

Energetická společnost Iberdrola zahájila komerční provoz v solární elektrárně Núñez de Balboa na jihu Španělska. Jedná se o největší evropskou fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 500 MW, která je také unikátní tím, že solární energii bude vyrábět zcela bez dotací.

Zdroj: Iberdrola

Zdroj: Iberdrola

 

Zahájení komerčního provozu

 

Na konci roku 2019 společnost Iberdrola oznámila, že dokončila stavební práce na projektu největší španělské i evropské fotovoltaické elektrárny pod názvem Núñez de Balboa. Cela instalace byla uskutečněna během necelých dvanácti měsíců. Na stavbě se použilo 1 430 000 fotovoltaických panelů, 115 centrálních střídačů a dvě rozvodny.

 

Obří solární elektrárna Núñez de Balboa byla postavena na ploše o rozloze 1 000 hektarů. Během výstavby projektu vzniklo téměř 1 200 nových pracovních míst. Po uvedení do provozu elektrárna má ročně zabránit vypuštění až 215 000 tun CO2 do atmosféry, a významně tak přispět k ochraně životního prostředí a snaze o zmírnění změn klimatu.

 

Projekt bez dotací

 

Na výstavbu této obří španělské solární elektrárny společnost Iberdrola vynaložila částku ve výši cca 300 milionů euro. Na financování se úvěrem podílela Evropská investiční banka a státní španělská úvěrová banka.

 

Iberdrola k financování tohoto projektu nevyužívá žádné tradiční dotace na bázi pevných výkupních cen (FIT) nebo aukce. Vyráběná solární energie bude dodávána konečným zákazníkům na základě tzv. PPA (Power Purchase Agreements). Smlouvy tytu PPA představují dohody o nákupu energie mezi dodavateli a odběrateli energie z OZE. Konečnými odběrateli solární energie z největší evropské solární elektrárny budou španělské společnosti z telekomunikačního, bankovního a obchodního sektoru.

 

Další rozvoj OZE

 

Díky kombinaci podpory pomocí aukcí a výraznému poklesu cen fotovoltaických panelů zažívá španělský trh s obnovitelnými zdroji v posledních letech značný rozkvět. Podle odhadů agentury BloombergNEF bylo Španělsko nejrychleji se rozvíjejícím se trhem s OZE v Evropě a letos podle odhadů dojde k připojení dalších 7 gigawattů výkonu ze solárních a větrných elektráren.

 

Energetická společnost Iberdrola je ve Španělsku největším výrobcem elektrické energie z větrných turbín. Celkový instalovaný výkon v těchto zdrojích v držení společnosti činí 5 770 MW, přičemž celkový instalovaný výkon všech obnovitelných zdrojů v držení společnosti činí 15 790 MW. Její výrobní portfolio v rámci celého světa má celkový instalovaný výkon téměř 30 000 MW.

 

Záměrem společnosti Iberdrola je další expanze v oblasti OZE. Do roku 2022 společnost plánuje výstavbu dalších 2000 MW solárních elektráren na jihu Španělska. V dlouhodobém horizontu do roku 2030 Iberdrola hodlá realizovat až 10 000 MW v sektoru OZE, kde tak vznikne až 20 000 nových pracovních míst.