Webinář: představení programů Modernizačního fondu

Již ve čtvrtek 3.června od 13:00 do 15:30 proběhne zajímavý webinář zaměřený na představení prvních tří programů Modernizačního fondu: HEAT, ENERG ETS a především RES+. Program webináře je koncipován hodně prakticky tak, aby z něj měly užitek především instalační a developerské firmy. 

Zdroj: Wikipedia

 

Webinář organizovaný Komorou OZE a CAFT bude zaměřen na představení prvních tří programů Modernizačního fondu, především však na RES+. Webinář se koná za spolupráce s Ministerstvem životního prostředí, Státním

fondem životního prostředí a partnerskými společnostmi Komory obnovitelných zdrojů a je určen pro zástupce firem sdružených v členských asociacích Komory OZE a partnery Komory OZE.

Účast je po registraci bezplatná. Pokud nejste členem žádné z profesních asociací Komory OZE, více o podmínkách členství např. v Cechu akumulace a fotovoltaiky se dozvíte zde.

Program RES+ Modernizačního fondu bude s očekávanou alokací cca 60 až 80 mld. zdaleka největším (a někde i jediným) podpůrným nástrojem rozvoje nových OZE v příští dekádě. Bude disponovat násobně či dokonce řádově více prostředky než ostatní programy, ze kterých je či bude možné rozvoj obnovitelných zdrojů platit (Nová zelená úsporám, operační programy, Národní plán obnovy, Fond spravedlivé transformace).

 

Program webináře

Během webináře budou představeny tři programy Modernizačního fondu: HEAT, ENERG ETS a především RES+. Účastníci získají také podrobné informace o pravidlech výběrových řízení pro města a podnikatele, možnostech přípravy projektů metodou „design, build and performance“, financování metodou EPC a přehled připravovaných výzev.

13:00 – 13.10 Úvodní slovo

  • Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE

 

13.10 – 13:25 Aktuálně vypsané výzvy, výzvy pro další programy z MdF

  • Jan Kříž, náměstek ministra

 

13:25 – 13:35 Programy HEAT

  • Petr Valdman, ředitel SFŽP a kolegové

 

13:35 – 13:45 Program ENERG ETS

  • Petr Valdman, ředitel SFŽP a kolegové

 

13:45 – 14:05 Program RES+

  • Petr Valdman, ředitel SFŽP a kolegové

 

14:05 – 14:30 Dotazy k programům MdF

  • Jan Kříž, Petr Valdman a kolegové

 

14:30 – 15:00 Pravidla výběrových řízení pro města a pro podnikatele, dotazy

  • Lydie Šimšová, Doucha Šikola advokáti

 

15:00 – 15:30 Možnosti přípravy projektů metodou „design, build and performance“ a financování metodou EPC, dotazy

  • Blahoslav Němeček, EY

 

Webinář je určen pro zástupce firem sdružených v členských asociacích Komory OZE a partnery Komory OZE. Akce proběhne na platformě MS Teams a je bezplatná po předchozí registraci.

 

O Komoře OZE

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) je česká asociace sdružující profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů energie včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energie v Česku a jejich udržitelný rozvoj. Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. Šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.

O Cechu akumulace a fotovoltaiky

Cech akumulace a fotovoltaiky (CAFT) je dobrovolné nevládní a neziskové profesní sdružení, jehož cílem je podporovat rozvoj fotovoltaiky a zvyšování kvality fotovoltaických systémů realizovaných v České republice. Zastupuje výrobce, dodavatele a montážní firmy, které zajišťují zhruba 80 % fotovoltaických instalací. Chcete se stát členy? Více informací naleznete na www.caft.cz/clenstvi.