Video: Změní se železniční koleje v solární elektrárny?

Letos v květnu hodlá švýcarský startup Sun-Ways otestovat výrobu solární energie netradičním způsobem. Firma vyvinula mechanické zařízení pro rozmístění odnímatelných solárních panelů podél železničních tratí. První pilotní projekt  poblíž vlakového nádraží Buttes na západě země čeká jen na schválení ze strany Federálního úřadu pro dopravu.

Zdroj: Sun-Ways

Nová technologie

Podle spoluzakladatele startupu Sun-Ways Baptista Danicherta je prostor mezi železničními tratěmi dostatečně široký na to, aby se na něj daly umístit solární panely standardní velikosti, aniž by docházelo k omezování průjezdu vlaků.

„Tímto způsobem bychom si mohli vyrobit část elektřiny, kterou potřebujeme pro energetickou transformaci,“ řekl Danichert.

Velké fotovoltaická instalace je obtížné vybudovat kvůli nedostatku volného prostoru. Nicméně solární panely mezi kolejnicemi nemají žádný vizuální ani ekologický dopad.

Startup Sun-Ways si již u švýcarského federálního technologického institutu v Lausanne patentoval odnímatelný systém pro pokládání solárních panelů pro železniční tratě. Právě zmíněná odnímatelnost je stěžejním pilířem celého nápadu, protože tratě čas od času vyžadují údržbu a v takovém případě musí být možné panely demontovat.

Jak to bude fungovat?

Instalace solárních panelů podél železničních tratí není nový koncept. Fotovoltaické komponenty namontované na železničních pražcích testují další dvě firmy, italská Greenrail a anglická Bankset Energy.

Společnost Sun-Ways používá továrně předmontované solární panely ze Švýcarska. Panely o šířce jednoho metru se jednoduše umístí mezi vlakové koleje a připevní se k nim pomocí pístového mechanismu. Panely se roboticky pokládají ze speciálního vlaku principu rozvíjení koberce.

Elektřina vyrobená fotovoltaickým systémem bude dodávána do elektrické sítě a využívána k napájení domácností, protože její dodávání do  železničního provozu by v současné chvíli byl příliš složitý proces.

Jak výnosné budou panely na tratích?

Podle údajů společnosti Sun-Ways se díky nové technologii solárních panelů na kolejích může v rámci národní železniční sítě ve Švýcarsku vyrobit jednu terawatthodinu (TWh) solární energie ročně, což odpovídá přibližně 2 % celkové švýcarské spotřeby energie.

První pilotní projekt bude spuštěn už v květnu u vlakové stanice v Buttes na západě země, vyžádá si 400 tisíc švýcarských franků (9,75 mil. Kč). Otázkou je, jak moc se něco takového osvědčí.

Celý projekt vypadá zajímavě na papíře, ale ve skutečnosti může čelit mnoha problémům spojeným s výrobou solární energie na železničním svršku. Možným rizikem je vznik mikrotrhlin v panelech v důsledku vibrací z železničního provozu.

Dalším problémem může být pokles účinnosti panelů v důsledku zašpinění a také servis panelů na železniční trati. Nemalou výzvou může být zimní provoz, kdy na kolejích bude sníh a led, jenž bude omezovat výrobu elektřiny z panelů.

Svůj systém montáže solárních panelů na koleje poposuje společnost Sun-Ways v tomto videu: