Video: První solární panel, který bude místo elektřiny, vyrábět vodík

Využívání solární energie může mít zcela jinou podobu, než jak jí známe v tradičním pojetí fotovoltaiky.  Belgičtí vědci z Katolické Univerzity v Levani (dále jen KUL)  představili letos  po 10 letech vývoje nový speciální solární panel, který bude místo elektřiny vyrábět zelený vodík.

 

Zdroj: KU Leoven

15% účinnost

Nová solární technologie umožní výrobu vodíku z vodní páry, která je přítomná ve vzduchu.

„Tradiční solární panel přeměňuje sluneční záření na elektřinu, zatímco náš panel přeměňuje vlhkost ze vzduchu na plynný vodík. Sluneční světlo je samozřejmě součástí našeho vynálezu, a přestože náš panel vypadá jako solární panel, my mu raději říkáme vodíkový panel,“ prozradil Johan Martens, který se v rámci KUL podílí na vývoji nové technologie.

Účinnost procesu výroby vodíku pomocí tohoto neobvyklého solárního panelu odhadují jeho vynálezci na 15 %. Očekává se, že tato hodnota bude vyšší než u v případě tradičních postupů při výrobě vodíku v současnosti.

„S ohledem na belgické klimatické podmínky se odhaduje, že takový panel je schopen vyrobit v průměru 250 litrů vodíku denně. Pomocí cca 20 panelů na střeše by měla být rodina schopna nezávislá na elektřině a vytápění po celý rok v případě dobře izolovaného domu s tepelným čerpadlem,“ dodává Tom Bosserez, který se v KUL podílí na výzkumu.

Jak upřesňuje Bosserez v kombinaci se solárními kolektory a klasickou fotovoltaikou by měla energie vystačit na celý rok pro průměrnou domácnost.

Další vývoj a testování

Výzkumníci z KUL  také poukazují na velkou výhodu možnosti snadného skladování vodíku. Přebytečný vodík lze dodávat do plynové sítě nebo skladovat pro použití v zimních měsících.

„Náš vodíkový panel ještě zdaleka není připraven k sériové výrobě. Právě jsme dokončili vývoji, který dále pokračuje v laboratoři,“ říká Martens.

„Od letošního léta budeme panel testovat na střeše domu v našem univerzitním kampusu, abychom mimo jiné prozkoumali vliv povětrnostních podmínek. V následujících dvou letech se zaměříme na další vývoj produktu. Cílem bude odhalit možné nedostatky a vytvořit solidní komerční produkt,“ uzavírá Martens.

Letos v zimě byly zahájeny testy vodíkových panelů ve spolupráci s belgickou společností Fluxys, která se zabývá vývojem infrastruktury a technologií v plynárenském sektoru.

Níže uvedené video představuje novou technologie vodíkových panelů: