Video: Kam směřuje budoucnost solární energetiky?

Fotovoltaika v tradičním pojetí se mění. Jejím novým vývojovým stupněm se stává Agrovoltaika, která dává možnost smysluplně propojovat zemědělskou činnost s výrobou solární energie. Výhody Agrovoltaiky popisuje níže uvedené video.

Proč se nevyplatí používat tradiční panely při realizaci Agrovoltaiky? Jaké plodiny se nejlépe pěstují pod solárními panely. Jak agrovoltaika funguje v Česku na první pilotní instalaci? A jaké trendy budou určovat rozvoj agrovoltaiky v budoucnosti?

Odpovědi na výše uvedené otázky můžete získat během diskuze s předními experty na konferenci Smart Energy Forum v Praze dne 11. listopadu.