V Německu a Rakousku se mění dálnice v solární elektrárny

Pod názvem DACH Transport Infrastructure Research 2019 se podél dálnice A81 v Německu se rodí nový projekt pilotní fotovoltaické instalace, která má v praxi demonstrovat výhody solárních střech umístěných nad rychlostními komunikacemi. Projekt vzniká ve spolupráci zemí regionu DACH, které tvoří Německo, Rakousko a Švýcarsko.

Zdroj: BAST

První projekt

Cílem pilotního projektu je ukázat, že nová fotovoltaická konstrukce je nákladově přijatelná a také realizovatelná v reálných dopravních podmínkách. Záměrem projektu je také posouzení potenciálu pro budoucí rozvoj nového typu solárních instalací v rámci dopravních komunikací v regionu DACH.

V neposlední řadě projekt usiluje o dvojí využití stávající infrastruktury, pro dopravní účely a také pro výrobu zelené energie.

V rámci projektu DACH Transport Infrastructure Research 2019 byl na počátku července na dálnici A81 v Německu v oblasti Hegau-Ost dokončen první fotovoltaický přístřešek, který je umístěn nad silnicí. Na konstrukci o rozměrech 12 x 14 metrů ve výšce 5,50 metrů bylo umístěno 100 fotovoltaických panelů dodaných německou společností Solarwatt. Celkový výkon instalace dosahuje 33 kWp.

Projekt společně financují tři sousední země – Německo, Rakousko a Švýcarsko – a realizují jej výzkumné ústavy Fraunhofer ISE, Forster FF a Rakouský technologický institut (AIT). Myšlenka instalace fotovoltaických panelů nad rychlostními komunikacemi byla oznámena již před dvěma lety.

Původně měla být konstrukce s fotovoltaickými panely postavena přímo nad dálnicí, ale nakonec bylo rozhodnuto umístit její realizaci nad přilehlý přípojný pruh.

Slavnostní otevření

Spolkový ministr dopravy a digitální infrastruktury Volker Wissing navštívil minulý týden staveniště solárního přístřešku na dálnici A81. Za jeho účasti byl zde projekt slavnostně otevřen.

Podle Wissinga bude fotovoltaika umístěná podél silnic v Německu důležitou součástí realizace strategie dosažení klimatické neutrality. „Díky nedávno schválené novele zákona o podpoře OZE výrazně urychlíme a zjednodušíme výstavbu solárních elektráren na dálnicích a podél nich,“ prohlásil ministr Wissing.

„V budoucnu budeme budovat fotovoltaické systémy vedle dálnic a doprovodných zařízení. Na vhodných místech mohou být fotovoltaické panely vhodným doplňkem dopravní infrastruktury. Přispějeme tak k pokrytí budoucího nárůstu poptávky po elektřině, a to klimaticky neutrálním způsobem,“ dodal Wissing.

Německá vláda již analyzuje, podél kterých silnic by mohly být solární elektrárny postaveny. Předpokládá se, že takové stavby by měly opodstatnění zejména v blízkosti tunelů nebo odpočívadel, kde by se elektřina mohla přímo spotřebovávat.

Protihlukové bariéry v Rakousku

Podobným způsobem jako v Německu se rodí i další podobné projekty v sousedním Rakousku. Například privátní společnosti Rhiienergie AG připravuje na 6 kilometrovém úseku dálnice první projekt protihlukové zábrany, která bude vytvořena ze solárních panelů.

„Vyhráli jsme výběrové řízení, jenž vyhlásil ASTRA (Rakouský spolkový úřad pro silnice). Díky tomu budeme instalovat a provozovat fotovoltaické systémy na protihlukových bariérách podél státních silnic v Graubündenu v délce asi 6 km. Jedná se o další důležitý krok na cestě k energetickému přechodu v naší zemí,“ oznámila společnost Rhiienergie AG na svém LinkedIn profilu.

Rakouský spolkový úřad pro silnice  ASTRA v loňském roce vypsal výběrové řízení na vhodné protihlukové bariéry na státních silnicích pro výrobu solární elektřiny. Zájemci se mohli hlásit do konce února 2023.   ASTRA hodlá takto využít 342 míst podél silnic v Rakousku, kde se v budoucnosti kolem silnic postaví vhodné fotovoltaické instalace jako protihlukové bariéry.

Další obdobné projekty se rodí nedaleko Vídně. Protihlukové stěny zde brzy nahradí fotovoltaické panely na dálnici S1 na jižním okraji Vídně. V první fázi projektu mají být postaveny elektrárny v celkové délce 70 km.

V současné době probíhá na dálnici S1 nedaleko Vídně šest pilotních projektů v experimentální fázi, jejichž cílem je zjistit, jaká kombinace modulů, montážních systémů a střídačů je nejefektivnější variantou.

Místo šedých tradičních protihlukových stěn budou fotovoltaické panely o výkonu 42 MWp vyrábět solární energii. Projekt realizuje společnost Deriva Solar Systems.