V Česku byl založen bateriový klastr

Český bateriový klastr, z.s. (ČBK) byl založen v červnu 2022 s cílem zajistit partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem (public – private partnership), podporující spolupráci soukromých společností, výzkumné sféry a veřejného sektoru.

Zdroj: Český bateriový klastr

Podpora rozvoje bateriového průmyslu

Tato spolupráce se zaměřuje na reálné projekty rozvoje bezemisní ekonomiky, technologické proměny průmyslu, vědecko-technické projekty, podporu inovativního podnikání a mezinárodní spolupráci.

ČBK podporuje jejich efektivní spolupráci, tvorbu nového know-how navázaného na jednotlivé části hodnotového řetězce a vznik nových spin-offů a start-upů, čímž buduje a podporuje podnikavost a inovace. 

Propojením vědecké a soukromé sféry přispívá také ke zvyšování konkurenceschopnosti svých členů prostřednictvím podpory technického vzdělávání pro 21. století se zaměřením na rozvoj talentu dle potřeb trhu.

Další cíle

Dále si ČBK vytýčil podporu rozvoje nových technologií souvisejících s akumulátory a navázanými technologiemi, usilování o rozvoj metod užití, či recyklace akumulátorů, vytváření podmínek a podpory konkurenceschopnosti pro udržitelný rozvoj  a pomoc v naplňování cílů určených Green Dealem Evroské unie.

Budoucí aktivity ČBK se budou zaměřovat na reálné projekty rozvoje bezemisní ekonomiky  a technologické proměny průmyslu,  vědecko-technické projekty, podporu inovativního podnikání a mezinárodní spolupráci.