V Bavorsku se začal pěstovat chmel pod solárními panely

Nedaleko Mnichova byla minulý týden otevřena první chmelnice na světě, která vznikla na netradičních konstrukcích se solárními panely. Chmel se zde bude pěstovat na ploše 1,3 hektaru s tím, že  solární energie ze chmelnice pokryje spotřebu cca 200 domácností.

Zdroj: AgrarEnergie

Smysluplná symbióza

Provoz první chmelnice pod solárními panely v Hallertau nedaleko Mnichova slavnostně v pondělí otevřel bavorský ministr hospodářství Hubert Aiwanger. Jedná se o první chmelovou agrivoltaickou elektrárnu v Německu. Podle ministra Aiwangera tento projekt potvrzuje pokračování „Energiewende“, nebo-li energetické proměny Bavorska ze země zásobované fosilní energií na obnovitelnou energii.

Nový projekt pěstování chmele pod solárními panely realizovala německá společnost Agrar Energie GmbH. Pilotní agrivoltaická instalace bude sloužit nejen k výrobě zelené energie, ale současně chrání chmelnice před nadměrným slunečním zářením a krupobitím. Přispívá také ke snížení odpařování místního pozemku, což prospívá pěstování chmele.

„Díky této technologii dostaneme výrobu energie a její využití v zemědělství pod jednu střechu, a to tím nejlepším možným způsobem,“ řekl ministr Aiwanger. „Můžeme rozhodujícím způsobem rozšířit fotovoltaiku na volných plochách, aniž bychom přišli o cennou zemědělskou půdu.“

Unikátní konstrukce

Fotovoltaické panely jsou nainstalovány na speciálních vysokých ocelových konstrukcích, na kterých mohou současně růst chmelnice. Projekt, do kterého společnost Agrar Energie investovala přibližně 1,5 milionu eur, bude vědecky monitorován ve spolupráci s renomovaných institutem Fraunhofer ISE.

Podle expertů tento pilotní projekt poskytne poznatky pro budoucí rozvoj obdobných projektů, například jaké odrůdy chmele a jaké konstrukční technologie jsou nejvhodnější.

Proč další podpora?

Horizontální agrivoltaické systémy chrání zemědělské rostliny před přílišným slunečním zářením, nadměrným vysycháním, stejně jako před silným deštěm nebo krupobitím. Vertikální agrivoltaické systémy umožňují pěstovat zemědělské plodiny tradičním způsobem mezi řadami panelů s tím, že se tak zabraňueí například větrné erozi. Pod těmito systémy by se také mohla pást zvířata.

Německá vláda hodlá aktivně podporovat rozvoj agrivoltaiky. Cílem je diverzifikovat příjmy zemědělců, kteří díky fotovoltaice budou ekonomicky silnější. Navíc, se díky agrivoltaice  ve venkovských oblastech vytváří zvýšená přidaná hodnota tím, že se zde budou produkovat regionální potraviny a vznikat nová pracovní místa.

Podobný projekt pěstování chmele pod solárními panely na pozemku o rozloze 1 hektaru připravuje ve Francii společnost Q Energy France.