Tuzemští investoři stále více investují do maďarského slunce

ČEZ, Redside, Photon Energy, Arca Capital a zhruba dalších 10 českých investorů hledá nové investiční příležitosti v solární energetice v Maďarsku. Na rozdíl od Česka si Maďarsko zvolilo udržitelný a kontrolovaný rozvoj solární energetiky, který podpoří velmi dobrými výkupními cenami až 2700 megawattů elektráren, které zde mohou investoři postavit. Do budoucna pak Maďarsku plánuje použít aukce pro další rozvoj solární energetiky v zemi.

Zdroj: Solargis

Zdroj: Solargis

Perspektivní trh

Maďarsko, na rozdíl od České republiky, začalo s významnější podporou fotovoltaiky mnohem později (boom fotovoltaiky v ČR trval do roku 2010). V porovnání let 2010 a 2018 tkví jeden zásadní rozdíl, a to je výše investice do fotovoltaické elektrárny. Měrná investice v roce 2010 činila cca 3,5 až 4 mil. eur/MWp, v roce 2020 je cca 0,75 mil. eur/MWp. 

 

Maďarsko zažívá solární boom v posledních 2 letech, ale stejně jako v ostatních zemích přináší prudký rozvoj fotovoltaiky řadu výzev, a to jak ve fázi developmentu, tak ve fázi výstavby, a také očekávání. Fotovoltaika v Maďarsku zatím zůstává atraktivní, neboť má zaručený odběr elektřiny za cenu 102 eur za jednu megawatthodinu (2615 korun). To je přibližně dvakrát tolik než současná tržní cena na tamní energetické burze.

 

Platná legislativa týkající se podpory obnovitelných zdrojů v Maďarsku tzv. METÁR (MEgújuló TÁmogatási Rendszer) byla schválena Evropskou komisí v červenci 2017, a to v rámci dvou forem podpory: pevných výkupních cen a bonusů.  Očekávaná výše by měla dosáhnout až 146 milionů eur za rok.

 

Systém dotací METÁR postupně nahrazuje původní podporu KÁT (Kötelező ÁTvételi rendszer), založenou pouze na pevných výkupních cenách. Přechodná doba přesunu na nový systém podpory je stanovena po dobu platnosti vydaných povolení KÁT, nejpozději však do roku 2045.

České investice

V červnu 2019 spustila výrobu solární energie nedaleko města Barcs na jihu Maďarska investiční skupina Redside. Stojí za ním český fond Nova Green Energy, jehož solární park o výkonu 15 MW přišel včetně bankovních půjček na cca 17 milionů eur. V roce 2020 plánuje investiční skupina Redside rozšířit své solární portfolio v Maďarsku o dalších 28 MWp. Za jejich vybudování skupina zaplatí 35 milionů eur.

 

V roce 2018 dokončil velkou solární elektrárnu v Maďarsku i polostátní ČEZ. Solární projekt pod názvem Monor dosáhl výkonu 15  MW a byl dokončen na podzim roku 2019.

 

Dalším českým investorem v Maďarsku je skupina Z-Group podnikatele Zemka, která v Maďarsku plánuje výstavbu osmi menších solárních elektráren. Celkem v Maďarsku působí více než 10 českých investorů nebo dodavatelů fotovoltaických komponentů, kteří tak těží z místního boomu fotovoltaiky.

 

Největším „tuzemským“ hráčem na maďarském solárním trhu je mezinárodní skupina s českými kořeny Photon Energy. V současnosti zde provedla výstavbu solárních elektráren o celkovém výkonu přes 60 MW. Do roku 2022 plánuje Photon Energy dosáhnout cíle 75 megawattů.

Možná úskalí

Podle Ondřeje Žídka,  manažera fondu ve společnosti Redside, však pro investory do fotovoltaiky v Maďarsku existují investiční rizika. Především se jedná o riziko geopolitické, tzn. riziko změny v nastavení podpůrného schématu stejně jako  retroaktivní zdanění z ČR ve formě solární daně, či nastavení „nových“ poplatků např. za připojení do distribuční soustavy, jako tomu bylo na Slovensku.

 

K dalším investorským rizikům patří změny kurzu EUR/HUF, nebo změny úrokových sazeb, od kterých se odvíjí financování apod. Na tato rizika se musí každý investor připravit.

 

„Tvorba rezerv v projektu, požadavek na vyšší výnos, zajištění proti změnám úrokových sazeb a kurzu EUR/HUF. Pokud se investor řádně a včas seznámí s riziky a provede opatření k jejich eliminaci, je investice do maďarské fotovoltaiky srovnatelná s jakoukoliv jinou investicí do OZE v ČR či na Slovensku,“ uvádí Žídek.

 

Jako poslední komplikace, na kterou by se český nebo slovenský investor měl podle Žídka připravit, je zvýšená administrativní zátěž (zřejmě ještě z dob Rakouska-Uherska) a to napříč všemi sektory – jednáním s úřady počínaje a financováním konče.