Těžký začátek roku pro 3 výrobce tenkostěnných panelů, kteří jsou na hraně bankrotu

Hned 3 výrobci tenkostěnných panelů, ke kterým patří německé společnosti Calyxo a Solibro Hi-Tech, a také rakouská společnost Crystalsol, musely na sebe ohlásit insolvenci v posledních týdnech. Důvodem je nezájem investorů o tuto technologii a také ztrátové hospodaření těchto společností.

Zdroj: Wikipedia

Zdroj: Wikipedia

Technologie, která se masově neprosadila

Před 10 lety řada expertů předvídala skvělou budoucnost pro druhou generaci solárních panelů na bázi tenkých vrstev. V roce 2010 tenkostěnné panely byly nákladově nejen levnější, než tradiční (první generace) křemíkových panelů, ale také nabízely vyšší výtěžnost (vyšší výrobu solární energie na 1 kWp instalovaného výkonu) zejména v podmínkách rozptýleného osvitu (typicky Česká republika).

Do výroby tenkostěnných panelů před 10 lety investovala řada velkých společností (Sharp, Q-Cells, Kaneka, Solibro, Solyndra). V současnosti však většina z nich výrobu tentostěnných panelů buď již opustila nebo v posledních několika letech zbankrotovala.

Důvodem neuspěchu tenkých vrstev, které mají jen 4% podíl na současném globálním fotovoltaickém trhu, je zejména nezvládnutý marketing. Další příčinou nezájmu investorů o tuto technologii je zejména obrovský pokles cen krystalických modulů až o 80 % a také rapidní zvýšení jejich účinnosti v posledních několika letech.

Pokračující bankroty

V současnosti na trhu tenkostěnných panelů působí stále více než 30 společností, přičemž nejsilnější postavení mají americká First Solar, čínská společnost Hanergy a japonská Solar Frontier. Ostatní výrobci tenkostěnných panelů mají na trhu velmi malý podíl.

Problematická situace v sektoru výrobců tenkostěnných panelů nedávo způsobila insolvenci hned 3 menších výrobců. Německá společnost Calyxo zatím překonala první insolvenci vyhlášenou v dubnu 2018, ale na počátku ledna 2019 byla na společnost vyhlášena již druhá insolvence. Společnost Calyxo tak čelí vážným potížím, vč. hrozby bankrotu.

Do podobné situace jako Calyxo se dostala také německá společnost Solibro a rakouská společnost Crystalsol. V případě společnosti Crystalsol se jedná o malý rakouský startup, který vyrábí flexibilní tenkostěnné panely. V současnosti má společnost pouze 9 zaměstnanců a věřitelům dluží více než 6 milionů eur.

Solibro přestalo vyrábět tenkostěnné panely od listopadu 2018, kde na sebe společnost vyhlásila bankrot. Její dosavadní insolvenční správce se pro společnost snaží najít nové investory, ale jeho snahy jsou dosud neúspěšné. Společnost se v současnosti zaměřuje na restrukturalizaci svého tradičního byznysu.