Stát dále podpoří soláry z dotací Nová zelená úsporám Light. Dojde ale ke zpřísnění podmínek

Nová zelená úsporám Light se po vánoční přestávce otevře v půlce ledna ještě většímu okruhu domácností. V případě solárního ohřevu vody budou přesněji definovány nároky na instalované systémy.

Zdroj: Wikipedia

Zpřísnění čerpaní dotací

Od ledna 2024 bude nutné v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám Light navrhnout celý fotovoltaický systém tak, aby za běžných podmínek v období jara až podzimu efektivně ohřál dostatečné množství teplé vody s pomocí sluneční energie.

V případě solárního ohřevu vody bude proto požadována větší plocha termických solárních panelů a vyšší minimální instalovaný výkon fotovoltaických panelů. V případě termického i fotovoltaického systém bude povinná ochrana proti opaření a přepnutí na bivalentní zdroj ohřevu v případě nedostatečného výkonu fotovoltaického systému bude automatické (nikoliv manuální).

„Bohužel se ukazuje, že některé firmy zneužívají obzvlášť zranitelné skupiny obyvatel. Nabízejí instalaci sestav pro solární ohřev vody, které mají zanedbatelný dopad na úspory energie, využívají stávající bojlery s nevhodným topným tělesem, u kterého je efekt ohřevu z fotovoltaiky minimální,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Dočasné přerušení příjmu žádostí

Úspěšný program pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy letos podpořil 50 tisíc žadatelů částkou bezmála 6 miliard korun. Domácnosti díky zateplení, výměně oken a vchodových dveří i solárnímu ohřevu vody významně ušetří na výdajích za energie už letos a dál i v příštích letech.

Kvůli nutnému navýšení alokace a rozšíření okruhu žadatelů je program na krátkou dobu pozastaven a s tří miliardovým vkladem bude 17. ledna 2024 opět spuštěn. Škála podporovaných opatření zůstává stejná. Zpřesní se pouze některé podmínky, které především seniory ochrání před instalací nekvalitních výrobků s minimálním efektem úspory.

Příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám Light byl spuštěn 9. ledna 2023 a hned na startu vyvolal velkou vlnu zájmu ze strany žadatelů. Původně alokovaná částka ve výši 1,5 miliardy korun byla několikrát navyšována až na současných 6 miliard korun.

„Zájem o program NZÚ Light předčil naše očekávání a potvrdil, že podpora úsporných opatření pro nízkopříjmové domácnosti byla, je, a i nadále bude významnou součástí boje proti snižování životní úrovně těch nejzranitelnějších skupin obyvatel v souvislosti s rostoucími cenami energie. A do budoucna ještě více než tomu bylo dříve,“ připomíná ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL)

Podle Hladíka jsou přínosy programu ohromné. „Domácnosti, které využily dotaci na zateplení, ušetřily na vytápění v průměru téměř sedm tisíc korun ročně, pokud s pomocí dotace instalovaly i solární ohřev vody, ušetřily dalších pět tisíc korun. A další roky budou šetřit dál,“  dodává Hladík.

Program budou moci využít i rodiny pobírající přídavek na dítě

Nová zelená úsporám Light nabízí dotace na rychlé a snadno realizovatelné renovace zahrnující zateplení fasády, podlahy, střechy, stropu, výměnu oken a vchodových dveří a instalaci solárních systému na ohřev vody. Peníze jsou žadatelům vypláceny zálohově předem a mohou pokrýt až 100 % vynaložených nákladů.

Dobře nastavené parametry dotace zajišťují dostupnost finančních prostředků pro domácnosti, které by z finančních důvodů nedosáhly na standardní program Nová zelená úsporám.

„Podpora seniorů a domácností s nižšími příjmy bude i nadále pokračovat. Z výnosů emisních povolenek v Modernizačním fondu vyčleníme další tři miliardy korun a nabídneme je více zájemcům. Okruh oprávněných příjemců dotace rozšíříme o rodiny, které pobírají přídavky na děti,“ informuje ministr Petr Hladík.
 
„Díky chystanému rozšíření NZÚ Light by na tuto dotaci mohlo od 17. ledna 2024 nově dosáhnout dalších až sto tisíc domácností, které sice čerpají přídavek na dítě, ale protože nepobírají příspěvek na bydlení, nemohli si až dosud o dotaci zažádat.   Měsíčně pak mohou uspořit i několik tisíc,“ uvádí ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Od 17. ledna 2024 budou moct o finanční prostředky na jednoduché renovace a solární ohřev požádat i rodiny pobírající přídavky na děti. Žadatelé mohou čerpat až 150 tisíc korun na zateplení zahrnující i výměnu oken a vchodových dveří a 90 tisíc korun na instalaci systému na solární ohřev vody s novou akumulační nádrží (bojlerem), nebo 60 tisíc korun na systém bez nové akumulační nádrže.

Nezapomínáme na bytové domy

Podpora se dále rozšiřuje na byty v bytových domech ve vlastnictví SVJ a bytových družstev. Bude se vztahovat na výměnu oken v těch bytech, ve kterých nebyly okna vyměněna v rámci celkové rekonstrukce domu.

 „Pokud například SVJ rozhodlo a zrealizovalo výměnu oken v bytovém domě, ale zbyla nízkopříjmová domácnost, která bohužel neměla dostatek financí a okna tím pádem vyměnit nemohla, tak tato domácnost od nás nyní dostane příspěvek, aby mohla i ona výměnu oken dokončit. Peníze je navíc možné získat formou zálohy předem,“ uzavírá ministr Hladík.