Sonnen zapojuje tepelná čerpadla do své virtuální solární elektrárny

Společnost Sonnen, přední výrobce domácích bateriových úložišť a provozovatel virtuální elektrárny (VPP), představila nové softwarové řešení pro bezproblémovou integraci tepelných čerpadel do dodávek elektřiny pro domácnosti  za účelem zvýšení stability sítě. Prvním partnerem společnosti je výrobce tepelných čerpadel NIBE, v budoucnu se však očekává zapojení dalších partnerů.

Zdroj: Sonnen

Tepelná čerpadla pomáhají stabilizovat síť

Společnost Sonnen od roku 2015 propojuje a řídí své fotovoltaické systémy, domácí akumulační systémy a wallboxy ve virtuální elektrárně (VPP) po názvem SonnenCommunity. Jedná se o společenství zákazníků – majitelů solárních elektráren a baterií společnosti sonnen.

Ti si mezi sebou mohou v reálném čase prodávat vlastní vyrobenou elektřinu z obnovitelných zdrojů. To znamená, že přebytečnou elektřinu, kterou jeden zákazník v danou chvíli posílá do sítě, jiný člen komunity ve stejnou chvíli odebere.

Od května letošního roku Sonnen nově do své VPP implementoval také softwarové řešení, které umožňuje bezproblémovou integraci tepelných čerpadel do svého energetického systému. Záměrem je provozovat tepelná čerpadla chytře a šetrně k síti a optimalizovat  tak spotřebu elektřiny za účelem stabilizace energetické sítě. Tento přístup spočívá v aktivaci tepelných čerpadel, když nabídka elektřiny převyšuje poptávku, čímž se vyrovnávají výrobní a odběrové špičky.

V budoucnu mohou tepelná čerpadla také sloužit k poskytování regulační energie, což by domácnostem umožnilo získat dodatečný příjem. To však vyžaduje uzavření smlouvy o dodávce elektřiny se společností Sonnen.

Proces integrace tepelných čerpadel je snadný, protože není zapotřebí žádný další speciální hardware. Instalatéři mohou tepelná čerpadla spolu s fotovoltaickými systémy a akumulací pohodlně připojit k síti pouhým kliknutím. To zjednodušuje a urychluje proces instalace, což je výhodné zejména pro instalatéry s omezenými zdroji.

Důležitá role v energetickém systému budoucnosti

Stávající tepelná čerpadla lze rovněž integrovat do VPP, pokud splňují určité technické požadavky. Prvním partnerem společnosti Sonnen v této iniciativě je německý výrobce tepelných čerpadel NIBE. V budoucnosti se očekává,  že do platformy SonnenCommunity přibudou další výrobci tepelných čerpadel.  

V této souvislosti generální ředitel společnosti Sonnen Oliver Koch zdůraznil, že tepelná čerpadla hrají klíčovou roli v decentralizovaném energetickém systému budoucnosti a umožňují přechod na čistou a cenově dostupnou energii pro všechny.

Díky softwarovému řešení jsou tepelná čerpadla řízena tak, aby využívala přebytečnou solární energii nebo akumulovanou energii pro ohřev vody a topné systémy. Tím se snižuje závislost na elektrické síti, protože tepelná čerpadla využívají zelenou energie pro vlastní spotřebu.

Pokud domácnosti nemají dostatek solární energie nebo uložené energie, solární VPP poskytuje dodatečnou zelenou energii. V létě mohou tepelná čerpadla účinně chladit dům pomocí solární energie, čímž často odpadá potřeba dodatečné klimatizace.