Solek nabízí prostřednictvím fondu možnost investování do fotovoltaiky v celém světě

Fond kvalifikovaných investorů, založený v červnu 2019 pod původním názvem SOLEK SICAV, byl s účinností od 1. ledna 2021 přejmenován na MW Investiční fond SICAV. Investiční strategií je participovat na vzniku solárních elektráren řádově ve stovkách MW instalovaného výkonu, přičemž nejméně 100 MW poskytne energetická skupina SOLEK. Výnosnost fondu za posledních 12 měsíců je přibližně 6 %.

Zdroj: QCells

Zdroj: QCells

Reakce na rostoucí poptávku

Změnou názvu reaguje na rostoucí globální poptávku po obnovitelných zdrojích a investičních příležitostech v tomto oboru. „Fond si chce viditelně otevřít cestu k možným investicím do projektů, které nemusejí nutně spadat do sféry energetické skupiny SOLEK,“ uvedl Martin Pšaidl, člen představenstva a obchodní ředitel investiční společnosti CODYA, která je administrátorem a obhospodařovatelem MW Investičního fondu SICAV.

Fond získal i nové logo a od nového názvu si slibuje i lepší čitelnost pro zahraniční trhy, když značka MW je mezinárodně známou zkratkou pro jednotku megawatt. Stále se však jedná o stejný fond kvalifikovaných investorů, který bude i nadále profitovat z financování projektů perspektivního oboru solární energetiky.

„Díky spolupráci s fondem můžeme právě českým investorům nabídnout investice do fotovoltaiky v těch nejperspektivnějších částech světa,“ řekl Zdeněk Sobotka, zakladatel, vlastník a CEO energetické skupiny SOLEK, která od svého založení realizovala na dvě desítky solárních elektráren o celkovém instalovaném výkonu přes 87 MW. Dalších 360 MW představuje několik desítek fotovoltaických parků ve výstavbě či pokročilé fázi příprav, přičemž ke konci roku 2023 cílí k souhrnné kapacitě developmentu 800 MW.

Právě do aktivit energetické skupiny SOLEK dlouhodobě investuje MW Investiční fond SICAV. Investice do těchto projektů jsou poskytovány prostřednictvím úvěrů, zápůjček a dluhopisů. Portfolio fondu mohou tvořit i obchodní podíly. Investičním cílem fondu je stabilní zhodnocování aktiv nad úrovní dlouhodobých úrokových sazeb. Investování do MW Investičního fondu SICAV přináší klientům diverzifikaci jejich investičního portfolia, a to z hlediska oborového i geopolitického.

Atraktivní výnos

„Zájem Čechů o investiční příležitosti spojené s projekty solární energetiky i celým odvětvím obnovitelných zdrojů energie a kombinací s atraktivním výnosem vykazuje nadprůměrný růst,“ potvrdil Martin Pšaidl.

MW Investiční fond SICAV zajistil svým investorům od zahájení své činnosti v červnu 2019 velmi atraktivní výnos. Jen za posledních 12 měsíců směřuje výkon fondu nad 6 %, což velmi dobře ukazuje na to, že investování do zelené energetiky a solárních projektů může být vhodnou alternativou k realitním fondům, akciím či komoditám pro diverzifikaci investičních portfolií.

„Globální poptávka po zelené energii trvale dynamicky roste, a proto by i pod novým názvem měla budoucí výkonnost fondu na dosavadní výnosy navázat,“ dodal Martin Pšaidl.

MW Investiční fond SICAV je určen kvalifikovaným investorům od jednoho milionu korun. Tedy investujícím osobám s odpovídajícím finančním zázemím, investičními cíli a odbornými znalostmi a zkušenostmi v oblasti investic. Fond podléhá dohledu a regulaci ze strany České národní banky a kontrolní činnost vykonává také depozitář.