ŠKODA PRAHA míří na polský trh, kde hodlá jako EPC postavit 300 MW solárních elektráren

ŠKODA PRAHA ze Skupiny ÚJV, HENRY IF SICAV, investiční podfond HYDROGEN2 a Amper Asset Management spojují své síly a zkušenosti k investicím do projektů obnovitelných zdrojů ve střední Evropě. Cílem této spolupráce je rozvoj zdrojů, snižujících závislost na fosilních palivech, tj. zejména výstavba fotovoltaických elektráren. Společné investiční projekty směřují v první fázi na polský trh.

Zdroj: WienEnergie

Velké ambice

ŠKODA PRAHA  a její partneři zahájili práce na solárních zdrojích, jejichž celkový potenciál může dosahovat až 300 MW. Prvních 15 MW plánují dostavět do konce prvního čtvrtletí roku 2023.

ŠKODA PRAHA, člen technologické Skupiny ÚJV a významný dodavatel rozsáhlých energetických celků, plánuje v rámci nově navázané spolupráce zejména zúročit své zkušenosti se zahraniční investiční výstavbou. „Pro ŠKODU PRAHA je posun od realizace elektráren na bázi fosilních paliv k obnovitelným zdrojům přirozenou reakcí na měnící se požadavky na poli elektroenergetiky“, uvedl v této souvislosti Daniel Jiřička, generální ředitel společnosti ÚJV Řež.

„Jsme pevně přesvědčeni, že rozsáhlé zkušenosti s realizací investičních celků dokážeme zúročit i v roli generálního dodavatele (EPC kontraktora) při výstavbě fotovoltaických elektráren v Polsku,“ komentuje projekt Jan Štancl, generální ředitel ŠKODA PRAHA.

Perspektivní trh

„Polský trh je pro nás zajímavý díky vysokému podílu fosilních paliv na celkovém palivovém mixu. Polsko má relativně stabilní právní a regulatorní rámec pro rozvoj projektů, stabilní finanční systém a likvidní trh s bilaterálními smlouvami na odběr elektřiny (PPA), “ vyjmenovává důvody, proč si skupina vybrala Polsko jako první zemi pro investice Jan Ondřich, spoluzakladatel a partner Amper Asset Management.

„Ve skupině Amper se snažíme o komplexní přístup k dekarbonizaci, od energetických úspor, přes výstavbu obnovitelných zdrojů, až po uhlíkové ofsety. Polsko je velký trh, a proto si ceníme možnosti spolupracovat se silnými partnery, což umožňuje ambici v řádu stovek megawattů nových FVE“, dodává Jan Ondřich.

Fond HYDROGEN2 je zaměřen na investice do vodíkových projektů, cirkulární ekonomiky a obnovitelných zdrojů energie. „Vítáme možnost účastnit se výstavby FVE v Polsku a budeme se snažit zúročit naše vodíkové zkušenosti v aplikacích těchto technologií na vybraných zdrojích a spolu s partnery rozšířit naši spolupráci do dalších zemí ve střední a jižní Evropě“, poznamenává Roman Horák, zástupce Fond HYDROGEN2.