Schüco informuje ohledně rizika vad fotovoltaických modulů!

Zdroj: Wikipedia

Společnost Schüco  jako bývalý výrobce kvalitních solárních modulů informuje, že  v rámci naší povinnosti aktivního a pasivního  monitorování produktů bohužel nedávno zjistila, že některé solární moduly její značky mohou vykazovat vadu, která může být způsobena vadou určitého výrobku odebíraného od subdodavatele. „Vzhledem k tomu, že naší nejvyšší prioritou je zaručení bezpečnosti našich produktů, činíme vždy všechna nezbytná opatření, aby při používání námi vyráběných produktů nedošlo k újmě kupujícího či nezúčastněné třetí strany,“ informuije společnost Schüco v níže uvedené tiskové zprávě.

Z důvodu preventivní bezpečnosti práce Vás proto tímto dopisem pro všechny případy informujeme o závadě solárního modulu, kterou může způsobit vadná polyamidová fólie zadní strany dodávaná subdodavatelem. Níže popsaná závada se může vyskytnout u modulů, které jsme dodávali v letech 2010 až 2012.

Společnost Schüco v důsledku vyskytnuvších se případů zjistila, že u určitého typu zadní fólie, dodávané určitým výrobcem, se mohou vyskytnou vadné typy, u kterých může dojít k roztržení zadní fólie. Potenciální nebezpečí vyplývající z této závady závisí ve výsledku na materiálu, místě a typu instalace, jakož i na dalších faktorech.

Za určitých venkovních povětrnostních a okolních podmínek nelze vyloučit ohrožení života a zdraví v důsledku zásahu elektrickým proudem.

S okamžitou platností se proto za žádných okolností nesmíte dotýkat žádných částí solárního systému, ve kterém jsou instalovány solární moduly s možnou defektní zadní fólií, aniž byste dodrželi pokyny proti zasažení elektrickým proudem uvedené níže.

Produkty, kterých se to týká: POSTIŽENÉ TYPY MODULŮ A PŘÍSLUŠNÁ SÉRIOVÁ ČÍSLA

Týkat se to může zadních fólií následujících solárních modulů prodávaných společností Schüco v letech 2010 až 2012:

Č. produktu  

Typ modulu

259998

MPE 205 PS 05

259647

MPE 210 PS 05

259996

MPE 215 PS 05

272661

MPE 220 PS 05

271312

MPE 175 MS 05

271313

MPE 180 MS 05

271314

MPE 185 MS 05

271362

MPE 190 MS 05

271238

MPE 200 PS 05

 

MODULY S VÝŠE UVEDENÝMI ČÍSLY PRODUKTŮ, KTERÝCH SE TO TÝKÁ, LZE URČIT NA ZÁKLADĚ SÉRIOVÝCH ČÍSEL.

PŘÍKLAD SÉRIOVÉHO ČÍSLA: 27130905500101116780

Pokud se jedna o postižený modul, nachází se na 11. místě „0“

Důležité pokyny

POKUD BYSTE PROVOZOVALI SYSTÉM S VÝŠE UVEDENÝMI SOLÁRNÍMI MODULY, MUSÍTE BEZPODMÍNEČNĚ DODRŽET NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY:

PROSÍM KONTROLUJTE NEBO PROHLÍŽEJTE SOLÁRNÍ SYSTÉM POUZE ZA NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK:

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ SE NEDOTÝKEJTE SOLÁRNÍCH MODULŮ BEZ PŘÍSLUŠNÝCH OCHRANNÝCH POMŮCEK PROTI ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM. BEZ VHODNÝCH OCHRANNÝCH POMŮCEK SE NEDOTÝKEJTE ANI KABELŮ A SPOJOVACÍCH KONEKTORŮ, NOSNÉ KONSTRUKCE NEBO JINÝCH ČÁSTÍ SOLÁRNÍHO SYSTÉMU.

ZAJISTĚTE, ABY K SOLÁRNÍMU ZAŘÍZENÍ NEMĚLI PŘÍSTUP ŽÁDNÉ NEZNALÉ CIZÍ OSOBY. KVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI MUSÍ BÝT PŘED ZAHÁJENÍM SVÉ PRACOVNÍ ČINNOSTI UPOZORNĚNI NA STÁVAJÍCÍ NEBEZPEČÍ.

POKUD BY NEBYLO MOŽNO ZAJIST, ABY K ZAŘÍZENÍ NEMĚLI PŘÍSTUP ŽÁDNÉ CIZÍ OSOBY, JE NUTNO NECHAT TOTO ZAŘÍZENÍ ODBORNÍKY ODINSTALOVAT A SOLÁRNÍ MODULY ZLIKVIDOVAT V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI PŘEDPISY.

PŘEDEJTE TOTO VAROVÁNÍ BEZPODMÍNEČNĚ VŠEM OSOBÁM, KTERÉ NA ZAŘÍZENÍ PRACUJÍ NEBO S NÍM PŘICHÁZEJÍ DO KONTAKTU.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, můžete nám je zaslat na náš e-mail: solartf@schueco.com

Obratem se s Vámi spojí příslušný pracovník společnosti Schüco, aby eventuálně získal další informace a probral s Vámi další postup.