SAPI navrhuje dizajnovať aukcie na objem vyrobenej elektriny

Nový Zákon o podpore OZE platí od 1.1.2019. Jednou z veľkých zmien, ktoré mal priniesť boli aukcie, ktoré by umožnili budovanie nových obnoviteľných zdrojov. Samotné znenie zákona je v tomto smere strohé a energetici tak museli čakať až do 6.11.2019, kedy Ministerstvo hospodárstva SR predstavilo odbornej verejnosti návrh základného nastavenia aukcií. Aukcie sú pritom zásadnou súčasťou plánu Slovenska na zvýšenie podielu OZE, čo vzbudzuje aj veľký záujem zo strany Európskej komisie.

 

Zdroj: Conergy

Zdroj: Conergy

Vysporiadanie problematických sieťových poplatkov  by malo byť kľúčové

 

Vzhľadom na záujem Európskej komisie sformulovala Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), ktorá zastupuje zelených výrobcov, 6 pripomienok a návrhov k dizajnu plánovaných akcií, ktoré Ministerstvu hospodárstva SR poslala v otvorenom liste.

 

SAPI navrhuje okrem iného dizajnovať aukcie na objem vyrobenej elektriny, namiesto veľkosti inštalovaného výkonu a dôrazne odporúča využiť rozdelenie aukcie do technologicky špecifikovaných košov, čo zabezpečí podmienky pre technologickú diverzitu energetického mixu OZE.

 

Kľúčové by malo byť, podľa SAPI, aj vysporiadanie problematických sieťových poplatkov, akým je napríklad protiústavný G-komponent, či zvýšiť povolený objem zariadení, aby aukcie naozaj viedli k výraznému zvýšeniu podielu OZE a úspešne nasledovali cestovnú mapu slovenského Národného energetického a klimatického plánu (NECP). 

 

SAPI v liste poukazuje aj na náročnosť prípravy projektov OZE a zložitý systém procesu povoľovania, na základe čoho ministerstvu navrhuje zverejňovať plán, termíny a podmienky aukcií v predstihu najmenej 12 mesiacov. Asociácia upozorňuje ďalej na neprimeranú výšku pokút za nesplnenie termínov dodania do prevádzky, či na problémy so získaním technických podmienok pripojenia zo strany distribučných spoločností.

 

 

Plné znenie listu SAPI je uvedené TU.