S.A.W.E.R.: Česká technologie získávání vody ze vzduchu s využitím solární energie běží v Dubaji naplno

Tým Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT uvedl v srpnu do trvalého provozu systém S.A.W.E.R. instalovaný v českém národním pavilonu na výstavišti EXPO 2020, jenž se bude konat od 1. října 2021 do 31. března 2022. Proces jeho technické integrace a spuštění se podařilo dokončit měsíc před otevřením bran světové výstavy pro veřejnost.

Zdroj: UCEEB

Truimf na expo v Dubaji

Technologie S.A.W.E.R. je nepostradatelnou součástí české expozice na EXPO 2020, jejímž ústředním tématem je získávání vody ze vzduchu a její využití pro kultivaci suché pouště. Vědci z ČVUT UCEEB propojili celý systém s technickými zařízeními pavilonu, který je právě dokončován.

Po celou dobu konání výstavy bude mimo jiné k vidění systém Solar Air Water Earth Resource (S.A.W.E.R.), který za využití solární energie vyrábí ze vzduchu vodu. Podle generálního komisaře účasti ČR na výstavě Jiřího Františka Potužníka o systém projevují zájem i subjekty mimo Spojené arabské emiráty, třeba z Rijádu nebo Malajsie.

Ministr zahraničí ČR Kulhánek řekl, že je ze systému S.A.W.E.R. nejvíc nadšený a považuje jej za zlatý hřeb výstavy. „To je opravdu něco fascinujícího. Ukazuje to, jak pokročilé technologie je Česká republika schopná vyrábět,“ řekl ministr.

Výstava se měla uskutečnit minulý rok, kvůli pandemii covidu-19 ale byla odložena.

Unikátní technologie

Zařízení S.A.W.E.R., které dokáže proměnit suchou poušť v oázu prostřednictvím cíleného rozmnožování mikroorganismů, může působit trochu jako sci-fi. Ale výzkum a vývoj se z části o vědeckofantastický žánr opírá a poukazuje tak na technologie budoucnosti. Solar Air Water Earth Resource (S.A.W.E.R.) se skládá ze dvou systémů, jeden na získávání vody z pouštního vzduchu a druhý pro kultivaci pouště v úrodnou půdu.

Systém na získávání vody ze vzduchu, na jehož vývoji se podílí Univerzitní centrum energeticky efektivních budov a Fakulta strojní ČVUT v Praze, je využíván jako dvojstupňový systém, ve kterém se v první fázi použije desikant – materiál, který na svůj povrch váže vodní páru adsorpcí. Ten venkovnímu vzduchu odebere vodní obsah a zadrží ho na svém povrchu.

Odvlhčený vzduch se odvede zpátky do venkovního prostředí. Zároveň se do systému nasaje další venkovní vzduch se svým přirozeným obsahem vodní páry, který se nejdříve ohřeje na tak vysokou teplotu, aby bylo možné z povrchu desikantu vodní páru uvolnit a tím pouštní vzduch navlhčit. Vzduch při zvýšené teplotě do sebe totiž může vázat větší množství vodní páry. Na chladič pak přichází výrazně vlhčí vzduch, než je venkovní vzduch z pouště. Díky tomu lze chladičem získat daleko více vody kondenzací ze vzduchu.

Další vývoj

Zatímco běžným chladičem lze z pouštního vzduchu dostat v průměru 10 l/den, zařízením S.A.W.E.R. lze získat v průměru až 200 l/den při srovnatelných průtocích upravovaného vzduchu. Hlavním specifikem systému S.A.W.E.R. je autonomní provoz. Energetické potřeby systému jsou plně hrazeny ze sluneční energie (solární fototermické kolektory, fotovoltaické moduly, akumulace tepla a elektrické energie). Vedlejším produktem technologického systému je pak teplá voda pro sprchování a chladný vzduch pro klimatizaci budovy.

Systém již produkuje vodu pro podpovrchovou zálivku zahrady a první výsledky z provozu ukazují, že v letním období může dodávat více než 800 litrů vody denně. Kromě toho bude po potřebu kuchyně předehřívat vodu odpadním teplem.

Kromě technologie S.A.W.E.R. a MAGDA připravují vědci z UCEEB patentovaný další prototyp zařízení s názvem „Polní láhev“, které získává vodu z pouštního vzduchu a je přenositelné na těle uživatele. Polní láhev vyrobí až 2,5 litru vody denně (záleží na klimatických podmínkách).