Zájem o komunitní energetiku láme rekordy. Rozhodující bude ale nová legislativa v praxi

Obce i sdružení mají o komunitní energetiku enormní zájem, do dotační výzvy se přihlásilo přes 80 zájemců. Ačkoliv v české legislativě ukotvuje komunitní energetiku novela energetického zákona lex OZE 2 už od ledna, v praxi bude sdílení možné až o půl roku později. Klíčovou roli přitom budou mít prováděcí předpisy.

Zdroj: UKEN

Obrovský zájem

Výzva na zakládání energetických společenství, financovaná z Národního plánu obnovy, se otevřela 1. prosince 2023 a do konce ledna tohoto roku, kdy se příjem žádostí ukončil, bylo do 1. kola výzvy podáno 83 záměrů. Alokace výzvy činí 98 milionů korun. Jelikož se jedná o dvoukolovou soutěžní výzvu, čeká nyní podané záměry druhé kolo, během kterého se vybere minimálně 40 nejvhodnějších, které budou doporučeny k postupu.

„Komunitní energetika napojená na energii ze slunce, větru nebo biomasy přináší celou řadu výhod. Využití obnovitelných zdrojů snižuje závislost měst a obcí na fosilních palivech, zvyšuje energetickou soběstačnost a zlevňuje elektřinu a teplo pro všechny zapojené. Proto jsme se rozhodli podpořit zakládání energetických společenství, která jsou nezbytným předpokladem pro rozvoj komunitní energetiky v ČR,” uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

„Do výzvy bylo v prvním kole podáno celkem 83 záměrů, což dokazuje enormní zájem o komunitní energetiku. Z výzvy jsme schopni podpořit minimálně 40 projektů, proto budeme nyní záměry hodnotit a vybereme z nich ty nejvhodnější k postupu do druhého kola,” doplnil ministr.

Z této výzvy je možné podpořit například zpracování podkladových materiálů, proškolení a činnost koordinátora a další související aktivity potřebné ke vzniku energetického společenství. Příspěvek bude i na osvětové a propagační aktivity, jako jsou plánovací workshopy, občanská shromáždění nebo propagace obnovitelných zdrojů energie.

V této chvíli chceme podpořit vznik minimálně 40 projektů o různé velikosti a složitosti. O podporu mohly žádat nejrůznější subjekty, včetně bytových družstev, společenství vlastníků jednotek, nájemníci bytových jednotek, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace či obchodní společnosti v jejich vlastnictví, dobrovolné svazky obcí a další právnické osoby.

Obrovský potenciál

Finanční podpora je rozdělena do čtyř kategorií podle náročnosti založení energetického společenství. Žadatelé získají finanční podporu ve výši od 600 000 korun pro malá společenství složená jen z rodinných a bytových domů až po velké projekty na území nejméně tří obcí, které mohou dostat maximální podporu 3 000 000 korun.

Projekty k postupu do 2. kola výzvy doporučí hodnotící komise Ministerstva životního prostředí na základě celé řady kritérií: podle nákladovosti projektu, jeho velikosti a komplexnosti záměru. Dále se bude hodnotit kvalita záměru, opatření ke snížení energetické náročnosti objektů, využití obnovitelných zdrojů energie (OZE), ukládání energie a řízení jejího využití, zkušenost s provozováním OZE, participativní tvorba ES a jeho strategická vize. Realizace a doložení projektu musí být provedena do konce roku 2025.

Energetická společenství (ES) jsou jednou z možností, jak se může spotřebitel zapojit do výroby energie – spojit se s dalšími spotřebiteli a společně investovat do komunitní výrobny a efektivně využívat vyrobené energie. Energetické komunity mají potenciál zvýšit výrobu z obnovitelných zdrojů elektřiny až o 5 TWh, což odpovídá necelým 10 % spotřeby elektřiny v ČR.

Klíčová role legislativy

V novele je totiž navázané na zahájení činnosti Energetického datového centra (EDC) od 1. července. Jak bude ve skutečnosti celý systém sdílené energie fungovat konkrétně stanoví chystaná vyhláška Energetického regulačního úřadu (ERÚ). 

„Prováděcí předpisy jsou klíčové pro vytvoření stabilního a předvídatelného prostředí pro vznikající komunitní projekty. Nyní připravený přechodný model sdílení elektřiny nevznikl v úzké spolupráci s těmito komunitami a vykazuje proto některé nedostatky, které omezují inovace a optimální ekonomický provoz. S ohledem na to by bylo vhodné poskytnout komunitám právně závaznou záruku, že do 1. 7. 2026 vstoupí v platnost flexibilnější model sdílení elektřiny, který již současná omezení nebude obsahovat,” upozornila Eliška Beranová, právnička Frank Bold.

Přechodný model sdílení elektřiny totiž umožňuje elektřinu rozdělovat pouze staticky. Od 1. 7. 2024 sice budou moci energetická společenství elektřinu sdílet, ale jen méně výhodným způsobem.

Aby energetická společenství nevznikala pouze na papíře, ale byla především funkční, dlouhodobě  prosazuje Unie komunitní energetiky, jejíž členem a iniciátorem je expertní skupina Frank Bold.