Lex OZE 1: Do Česka brzy dorazí solární tornádo o síle 15 GWp

Poslanecká sněmovně dnes schválila takzvanou malou novelu energetického zákona, přezdívanou jako „Lex OZE I.“, která má za cíl odstranit zbytečně bariéry ve výstavbě nových a rychle realizovatelných OZE. Novela zásadním způsobem urychlí rozvoj OZE a zejména  fotovoltaických elektráren v Česku v blízké budoucnosti.

Zdroj: NextTracker

Navýšení výkonu bez licence

Členové Hospodářského výboru doporučili na svém posledním jednání schválit zvýšení limitu pro nutnost stavebního povolení a licence pro střešní solární elektrárny na 50 kWp, což výrazně usnadní přístup k využití fotovoltaiky pro tisíce firem, ale také obyvatele bytových domů. V současnosti je tento limit pouze 10 kWp.

„Až vstoupí v účinnost, zjednoduší povolování nejen malých střešních výroben elektřiny. Zvýší totiž limity pro realizaci stavby bez povolení stavebního úřadu a pro provoz hotové výrobny bez povolení (licence) Energetického regulačního úřadu na 50 kW instalovaného výkonu. A to už je pořádná střešní elektrárna,“ vysvětluje přední expert na právo v OZE Pavel Doucha, partner ve společnosti DouchaŠikola Advokáti.

Nově přijaté zjednodušení administrativy spočívá v tom, že novela zvyšuje hranice pro povinnost žádat o licenci na výrobu elektřiny a rovněž pro povinnost žádat o územní rozhodnutí a stavební povolení pro výrobny z obnovitelných zdrojů na 50 kW (dosud platí hranice 10, resp. 20 kW). Takový výkon je obvyklý právě pro bytové domy, živnostníky a další.

„Je to výborná zpráva pro miliony samovýrobců, zejména domácností v bytových domech, ale také pro živnostníky, firmy, obce a spolky, kterým zákon zjednoduší pořízení obnovitelného zdroje,”
uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

„Bytové domy nebudou muset kvůli fotovoltaice řešit stavební povolení ani licenci pro výrobu energie. Tím jim odpadá prakticky veškerá administrativa,” uvedl Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky.

Šance pro velké zdroje

Novela zároveň zavádí princip posuzování obnovitelných zdrojů energie jakožto veřejného zájmu a zjednodušuje procesy pro větší obnovitelné zdroje. Hospodářský výbor schválil totiž pozměňovací návrh poslance Ivana Adamce, který výrazným způsobem usnadňuje realizaci velkých výroben elektřiny OZE. Jde především o solární parky a větrné elektrárny. Výrobny elektřiny z OZE s výkonem nad 1 MW mají být stejně jako jiné stavby energetické infrastruktury považovány za stavby ve veřejném zájmu.

„Novela urychlí povolovací procesy. V případě, že se nebude jednat o vyloženě nevhodnou lokalitu s cennou ornou půdou, vysokými hodnotami krajinného rázu, ochrany přírody nebo památkové péče, bude možné stavby rychle realizovat,“ dodává Pavel Doucha.

Fotovoltaické tornádo

Schválení „Lex OZE I.“ je  skvělou zprávou pro moderní energetiku, firmy, občany a komunity, kteří tak dostanou rychlou možnost výroby levně a zelené energie. Současně je  to důležitý krok k nastartování nezbytných změn v energetice v české energetice.

Konec konců, v současnost již podpora obnovitelných zdrojů není jen o dotacích, ale jen právě o odstraněním bariér, k čemuž míří „Lex OZE I.“. Firmy chtějí často stavět nové soláry i bez dotací, ale jejich záměry komplikuje „zkostnatělá legislativa“.

Současný rekordní zájem o připojování, kdy je již schváleno velké množství žádostí či ve fázi posuzování, určitě vyvolá masívní boom výstavby velkých „solárů“. Do roku 2030 jich investoři mohou realizovat až 15 GWp v celém Česku.

Další legislativa

S ohledem na legislativní proces lze předpokládat začátek účinnosti v průběhu prvního kvartálu roku 2023.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zároveň připravuje další novelu Energetického zákona, takzvaný Lex OZE 2, která umožní sdílení energie. Všichni spotřebitelé energie se budou moci nově zapojit do výroby a sdílení energie: chalupáři si budou vyrábět elektřinu pro byty ve městech, podnikatelé dodávat přebytky elektřiny a bioplynu do svých poboček, sousedům, rodině či přátelům a školní budovy zásobovat třeba plavecké bazény.

LEX OZE 2 byl předložen do meziresortního připomínkového řízení, termín pro předkládání připomínek skončil 5. prosince.