Pražská energetika zákazníkům nabízí stoprocentně zelenou elektřinu pro rok 2024

Pražská energetika zařadila do své nabídky produkt PRE PROUD EKO. Jeho prostřednictvím mohou zákazníci z řad domácností odebírat elektřinu stoprocentně vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Zájem o udržitelné produkty se v posledních letech v České republice i ve světě výrazně zvyšuje. Mnozí zákazníci si stále více uvědomují, že svými nákupními rozhodnutími mohou přispět k ochraně životního prostředí.

Zdroj: Vlastní foto

Zdroj: Vlastní foto

PRE ve svém portfoliu pro rok 2024 nově nabízí produkt PRE PROUD EKO, který využívá výhradně elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů v České republice. „Produkt PRE PROUD EKO je skvělou volbou pro zákazníky, kteří se zajímají o ochranu životního prostředí. Díky němu mohou zákazníci přispět k rozvoji obnovitelných zdrojů energie přímo v České republice a zároveň využívat elektřinu, která je šetrná k přírodě,“ říká obchodní ředitel Pražské energetiky Alexander Sloboda. 

Jedna kilowatthodina zelené silové elektřiny stojí u produktu PRE PROUD EKO v nejběžnější distribuční sazbě D02d 4,23 Kč bez DPH. To je o 28 haléřů více, než jaká je základní ceníková cena běžné elektřiny v produktu PRE PROUD BASIC. Energie z obnovitelných zdrojů je tedy sice o něco dražší, ale u typické pražské domácnosti, která využívá zelenou energii v nejběžnější distribuční sazbě D02d s průměrnou spotřebou 1,6 MWh ročně, je oproti základnímu produktu PRE PROUD BASIC celkový rozdíl v měsíční platbě záloh zanedbatelný, činí přibližně 45 korun včetně DPH (37,20 Kč bez DPH).

V současné době využívá u Pražské energetiky tarif s dodávkou zelené elektřiny z obnovitelných zdrojů celkem 30 000 odběrných míst, z toho 27 000 domácností a 3 000 živnostníků a malých podniků.

Roční provoz běžné domácnosti s produktem PRE PROUD EKO ušetří přírodě emise ze spálení více než jedné a půl tuny uhlí nebo výfukové zplodiny po ujetí téměř 14 tisíc kilometrů osobním autem se spalovacím motorem. Dodávaná zelená elektřina je vyráběna především v bioplynových stanicích a vodních elektrárnách a část nabídky je také pokryta výrobou elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách.

„Zelené elektřiny nakupujeme vždy takové množství, které bezpečně pokrývá spotřebu našich zákazníků. Ti tak platí vždy výhradně za stoprocentní zelenou elektřinu. Kladné saldo bilance je certifikováno,“ doplňuje mluvčí PRE Karel Hanzelka.

Pražská energetika dodává energii z obnovitelných zdrojů nejen domácnostem a malým podnikům, ale i velkoodběratelům, kteří dbají na udržitelnost svých podnikatelských aktivit. V příštím roce dosáhne objem dodané zelené elektřiny pro zákazníky Pražské energetiky ze segmentu B2B více než 500 gigawatthodin. Domácnosti, živnostníci a malé podniky pak ročně odeberou okolo 71 gigawatthodin elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Pražská energetika nabídku produktu PRE PROUD EKO doprovodí také novou reklamní kampaní, která odstartovala v polovině října. Nosnou myšlenkou komunikace je slogan „Tlačí vás svědomí?“. Cílí na zákazníky, kterým příroda není lhostejná, chtějí jí pomoci, ale třeba nevědí, co pro to mohou udělat.