Pilotní aukce Evropské vodíkové banky

Evropská komise zveřejnila 19. února 2024 informace o první pilotní aukci Evropské vodíkové banky (EHB) pro výrobu obnovitelného vodíku.

Zdroj: Evrospká komise

880 tisíc tun obnovitelného vodíku

EHB byla zřízena jako investiční schéma pro obchodování s vodíkem. První vodíková aukce proběhla v termínu listopad 2023 až únor 2024. Další aukce je pak plánována na podzim 2024. Pro pilotní aukci bylo v rámci Inovačního fondu EU alokováno 800 milionů eur, které mají být poskytovány úspěšným projektům, resp. žadatelům jako fixní příplatek na každý kilogram vyrobeného a certifikovaného obnovitelného vodíku po dobu deseti let.

Tento příplatek má umožnit snížení ceny produkovaného vodíku a usnadnit jeho komerční využití. Podle údajů Evropské komise se sešlo 132 nabídek projektů ze 17 členských států. Ty v součtu požadovaly více, než byl aktuálně alokovaný rozpočet. Pokud by byly realizovány všechny podané projekty, dosáhla by roční výroba obnovitelného vodíku 880 tisíc tun. To představuje téměř 10 % cíle stanoveného v balíčku REPowerEU. 

Vedle evropské aukce, nabízí EHB i tzv. “aukci jako službu”, kdy členský stát alokuje do EHB určitou částku a výrobci z daného státu o tuto částku soutěží. Tento systém jako první využilo Německo. Soutěžící, ať v systému “aukce jako služba” či v klasickém systému EHB, se musejí kvalifikovat jako tzv. výrobci obnovitelného vodíku. Kdo je výrobcem obnovitelného vodíku určuje revidovaná Směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů energie (tzv. RED III) a příslušné delegované akty.   

Záměrem mechanismu EHB je nejen podpořit výrobu vodíku, ale také jeho spotřebu. Toho má být dosaženo mechanismem, kdy platba z EHB dorovná výrobci rozdíl mezi cenou obnovitelného vodíku a levnějšího vodíku vyrobeného z fosilních paliv.

Zjednodušeně tak spotřebitel pak místo fosilního vodíku využije obnovitelný vodík, ale obnovitelný vodík nakoupí za cenu vodíku fosilního. Podle informací datové společnosti Energy Intelligence je obnovitelný vodík vyráběný v Evropě v současné době téměř třikrát dražší než fosilní vodík: 6,44 USD za kilogram oproti 2,35 USD/kg. 

Vyhodnocení aukcí

V současnosti probíhá vyhodnocování podaných nabídek a výsledky aukce by měly být zveřejněny v květnu 2024. Za hodnocení projektů odpovídá Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí. Vybrané projekty pak musejí zahájit výrobu vodíku nejpozději do pěti let od oznámení získání podpory. 

Jak ukazují podobné aukce konané na národní úrovni (např. v Dánsku), mechanismus soutěžení ceny funguje dobře. Jak se osvědčí aukce v rámci EU bude jasné až v květnu. Kritici aukcí upozorňují, že tento mechanismus preferuje větší výrobce, kteří jsou schopni s větším objemem produkce efektivněji dosahovat nižší ceny.

Toto však bude potvrzeno až poté, co budou zveřejněny podrobnější údaje o předložených projektech. Jako relevantnější se jeví kritika založená na teritoriálním argumentu; výrobci ze zemí s nevhodnými klimatickými podmínkami bez přístupu k dostatečné celoroční produkci obnovitelné energie budou jen obtížně dosahovat cenových nabídek jako výrobci ze zemí s výhodnými klimatickými podmínkami. 

Velký zájem

Ze současných údajů, které máme o pilotní aukci, však již nyní vyplývají jasné závěry: 1) o aukci je zájem (bylo předloženo 132 projektů ze 17 států EU) a podmínky aukce jsou přijatelné, 2) rozvíjeny jsou menší i větší projekty napříč různými státy EU, 3) na realizaci aukce a výběr nabídek je třeba více času, než EHB původně plánovala.

Současné informace nám nicméně neumožňují zjistit z jakých zemí, tj. za jakých fyzicko-geografických a klimatických podmínek vytvářejí budoucí výrobci své nabídky. V každém případě je však informace o počtu projektů z téměř dvou desítek zemí EU pozitivní zprávou, neboť aukce indikuje, že na straně výroby je překážkou “pouze” cena, nikoliv nedostatek vůle a nedostatečnost technologie.

Snížení ceny obnovitelného vodíku se zárukou na desetileté období by tak mohlo nastartovat i poptávku. Potenciální uživatelé vodíku mají větší jistotu ohledně trvalosti dodávek i stabilizace ceny na deset let.   

Autor: Šárka Waisová (HYTEP)