Photon Energy sází na rozvoj virtuálních elektráren a investuje do polského startupu Lerta

Mezinárodní společnost s českými kořeny Photon Energy oznámila, že bude ve spolupráci s polským startupem Lerta rozvíjet  koncept virtuálních elektráren (VPP). Během 12 měsíců Photon Energy již po druhé investovala do společnosti Lerta, kde  zvýšila svůj podíl z 12 % na 24 %.

Zdroj: Lerta

Rozvoj moderních technologií

Lerta vyvíjí technologie a služby virtuální elektrárny: agregaci výrobních zdrojů a regulovatelné zátěže, jejichž inteligentní a automatická koordinace umožňuje stabilizaci energetických systémů založených na obnovitelných zdrojích energie závislých na počasí. Lerta staví svou konkurenční výhodu mimo jiné na vlastní technologii zahrnující softwarovou platformu se sofistikovanými metodami prognózování, vyvažování a optimalizace a také algoritmické obchodování (tzv. algotrading).

Společnost poskytuje své služby průmyslovým odběratelům energie a po získání potřebných licencí také nezávislým výrobcům energie jako obchodník s energií. V současné době se virtuální elektrárna (VPP) společnosti Lerta skládá z téměř 100 lokalit o celkovém výkonu 60 MW.

Díky technologii používající strojové učení a analýzu dat ze spolupracujících jednotek v reálném čase může Lerta optimalizovat pozici výrobců a uživatelů energie a maximalizovat jejich výnosy na několika trzích současně, včetně trhu s kapacitami i trhu s energií, který prochází zásadními změnami v celé EU.Společnost Lerta usiluje o dynamický rozvoj v regionu střední a východní Evropy spojením své nabídky s řešeními skupiny Photon Energy. Pro dosažení strategických cílů obou společností otevřela Lerta nedávno nové pobočky v Budapešti, Bukurešti a Praze.

Investice do nadějného startupu

Společnost Lerta získala nový kapitál v celkové výši 12,75 milionu PLN. Lerta použije získaný kapitál na rozvoj Virtuální elektrárny (Virtual Power Plant) a vstoupí na nové trhy v regionu střední a východní Evropy, kde bude úzce spolupracovat s Photon Energy.

Nová investice skupiny Photon Energy jde ruku v ruce s prohlubující se spoluprací se společností Lerta v oblastech obchodování s elektřinou pro portfolio fotovoltaických elektráren společnosti. Své služby na bází virtuálních elektráren (VPP) Lerta rozvíjí v rychle rozvíjejícím se segmentu trhu s elektřinou v systému BTM (za elektroměrem). Lerta tak kombinuje výrobu energie na místě, obchodování s elektřinou a služby na bázi virtuálních VPP, až po společné zkoumání nových obchodních modelů na dynamicky se rozvíjejícím energetickém trhu.

„Každou hodinu se na naši platformu přenese půl milionu datových bodů z více než 30 000 zařízení,“ uvedl Krzysztof Drożyński, zakladatel a technický ředitel společnosti Lerta. „Používáme jedinečná a vlastní řešení, včetně řešení v oblasti umělé inteligence, abychom maximalizovali výnosy a úspory pro naše zákazníky a zároveň podporovali provozovatele distribuční soustavy při stabilizaci energetické sítě. Na základě získaného kapitálu a prostřednictvím podpory evropských fondů budeme pokračovat na řešeních umožňujících nízkouhlíkovou ekonomiku.“

„Schopnosti společnosti Lerta ji dostávají na špici rychle se měnícího energetického sektoru a my pevně věříme, že nám pomohou zvýšit ziskovost našich fotovoltaických aktiv za standardní ceny na trhu s elektřinou. Těšíme se na úzkou spolupráci s Lertou v příštích letech a na společný dynamický růst našeho podnikání,“ uvedl Georg Hotar, generální ředitel Photon Energy Group.

Dynamický rozvoj

Od první investice skupiny Photon Energy v prosinci 2020 získala společnost Lerta licence na obchodování s elektřinou v Polsku, Maďarsku, Rumunsku a České republice a podařilo se jí rozšířit své působení na polském výkonovém trhu na více než 50 MW spravovaných zařízení v systému odezvy na straně poptávky (DSR). Od 9. prosince poskytuje společnost Lerta služby obchodování s elektřinou a vyrovnávání bilance pro první evropskou komerční fotovoltaickou elektrárnu skupiny Photon Energy s instalovaným výkonem 1,35 MWp v maďarském městě Tolna.

Nový kapitál bude určen na rozvoj virtuální elektrárny společnosti Lerta v Polsku a na rozvoj aktivit na nových trzích v regionu střední a východní Evropy, kde bude společnost úzce spolupracovat se skupinou Photon Energy.

„V uplynulém roce se strategické důvody pro naši investici do společnosti Lerta i pro spolupráci s ní jen posílily. Nestálé a rostoucí ceny energií spolu s neutuchající poptávkou po zelené energii radikálně mění způsob, jakým si spotřebitelé energii obstarávají. Díky našim společným finančním, technickým a lidským kapacitám mají skupina Photon Energy Group a společnost Lerta jedinečné postavení pro podporu malých a středních podniků a firemních uživatelů energie v regionu střední a východní Evropy, aby se v této dynamické situaci dokázali orientovat,“ uvedl Georg Hotar, generální ředitel skupiny Photon Energy.

 „Aby byla zachována spolehlivost sítě a jejich ekonomická ziskovost, musí se spotřebitelé stát aktivními účastníky trhu – vyrábět vlastní zelenou energii a poskytovat síti flexibilní odezvu v reálném čase (např. snížení poptávky). Společně se skupinou Photon Energy jim pomůžeme vydělat a ušetřit více tím, že se připojí k naší virtuální elektrárně,“ řekl Borys Tomala, zakladatel a generální ředitel společnosti Lerta.