Photon Energy chystá vstup na hlavní trhy burz cenných papírů v Praze a Varšavě

Mezinárodní společnosti s českými kořeny Photon Energy minulý týden oznámila záměr přesunout kótování svých akcií z trhu New Connect organizovaného Varšavskou burzou cenných papírů (dále jen ‚varšavská burza‘) a z trhu Free Market organizovaného Burzou cenných papírů Praha (dále jen ‚pražská burza‘) na hlavní trhy výše uvedených burz. Společnost má v úmyslu nechat celý upsaný základní kapitál přijmout k obchodování na obou hlavních trzích.

Zdroj: Photon Energy

Zdroj: Photon Energy

Rozšíření obchodování akcií

 

Podmínkou přijetí akcií k obchodování je schválení příslušných usnesení valnou hromadou společnosti, která tak povolí přechod na hlavní trhy burz ve Varšavě a v Praze. Pokud valná hromada vysloví souhlas s kotací akcií společnosti na hlavních trzích obou burz, připraví společnost za tímto účelem prospekt, který bude zveřejněn po schválení příslušným orgánem dozoru.

 

Akcie Photon Energy budou následně uvedeny také na kotačním lístku (Quotation Board) frankfurtské burzy cenných papírů s cílem umožnit investorům eurozóny získat akcie společnosti bez měnového rizika.

 

Přechod společnosti na hlavní trhy výše uvedených burz nebude zahrnovat žádnou nabídku nových nebo stávajících akcií. Akcie společnosti se na obou hlavních trzích budou obchodovat nadále pod symbolem PEN.

Úspěšný rozvoj byznysu

 

„Naše kotace akcií na trhu New Connect and Free Market nám dobře posloužila v přístupu na kapitálové trhy za účelem rozvoje našeho integrovaného obchodního modelu a rozšíření portfolia našich vlastních fotovoltaik ve vhodnou dobu na evropském i australském trhu. Vzhledem k solidnímu růstu našeho podnikání, a to jak finančně, tak operativně, jsme přesvědčeni, že v kontextu dynamického růstu polského fotovoltaického sektoru a jeho rostoucí důležitosti v rámci našich strategických plánu je pro nás kotace na hlavním trhu nejvhodnější platformou pro náš další růst,“ řekl Georg Hotar, generální ředitel společnosti Photon Energy.

 

Jsme přesvědčeni, že s přechodem na hlavní trhy burz ve Varšavě a v Praze a také s uvedením našich akcií na kotační lístek frankfurtské burzy zlepšíme profil naši společnosti a dále rozšíříme investorskou základnu,“ dodal Hotar.

V souvislosti s přesunem kotování akcí Photon Energy nezískává žádné finanční prostředky ani nevydává žádné nové akcie. Společnost již zajistila financování pro nadcházející roky. V roce 2019 společnost zajistila bankovní financování na 15 let ve výši 28,3 milionu eur pro 46 projektů v Maďarsku s celkovou kapacitou 31,5 MWp. V témž roce společnost Photon Energy také úspěšně navýšila svůj pětiletý dluhopis v eurech s úrokovou sazbou 7,75 % na 37,5 milionu eur.

 

„To je důkazem transparentnosti společnosti, naší aktivní komunikace s investory a dlouhodobě vynikajících výsledků v oblasti servisu našich čtvrtletních dluhopisových kupónů od roku 2013. Věříme v důležitost přístupu ke kapitálu prostřednictvím veřejných trhů, a proto jsme i nadále pevně odhodláni komunikovat s našimi investory otevřeně a proaktivně,“ komentoval Clemens Wohlmuth, finanční ředitel společnosti Photon Energy.